Programa d’Activitats Comunitàries d’Atenció Primària (PACAP)

MEMBRES

Responsable:
Catalina Núñez Jiménez
catalunez@gmail.com
pacapillesbalears@gmail.com

Altres membres:
Micaela Llull Sarralde (MFiC)
Trinidad Planas Juan (infermera)
Elena Cabeza Irigoyen (MFIC)
Clara Frau (Farmacèutica)
Nuria Granado (Infermera)
Aina Caldentey Ribera (Infermera)
Yolanda Cáceres Teijeiro (Infermera)
Enrique Piriz (MFiC)
Beatriz Alonso Reyes (MFiC)
José Manuel Aranda Regules

OBJECTIUS

– Donar soport i promoure les activitats comunitàries en l’àmbit de l’Atenció Primària de salut, així com avançar en el terreny del coneixement dels instruments i la metodologia del treball comunitari.

– Promoure una adequada formació específica en participació i acció comunitària en pregrau, en postgrau i en formació continuada.

– Incentivar i promocionar activitats de recerca en els diferents aspectes dels programes comunitaris en l’àmbit de l’Atenció Primària, així com facilitar i coordinar l’intercanvi de projectes de recerca en l’àmbit de la Xarxa d’Activitats Comunitàries.

DOCUMENTS D’INTERÉS

Como iniciar un proceso de intervención y participación comunitaria desde el centro de salud

Orientación comunitaria. Hacer y no hacer en Atención Primaria

Guía de acción comunitaria para ganar salud Eina Salut

Pàgina web Pacap: www.pacap.net

Articles