Avantatges per a Metges Residents

Avantatges per a metges residents de primer any o R1

  • Tenen durant un any les qüotes gratuites a la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària.
  • Accés als nostres espais de formació
  • Inscripció als nostres congressos de forma gratuita i beques, amb comunicacions acceptades, per als desplaçaments.

A la semFYC: 
Programa acogida de la Semfyc a residentes y jóvenes médicos de familia

Fes-te IBAMFIC