Grups de Treball

ELS GRUPS DE TREBALL IBAMFIC

Els Grups de Treball científics Ibamfic

Què es un Grup de Treball Ibamfic?
El treball d’un grup de socis en un àrea de coneixement o de pràctica concreta. Els Grups de Treball són l’ànima de la Ibamfic i li donen sentit. Existeixen grups de treball diversos, cadascun d’ells amb un responsable.

Quins son els objectius d’un Grups de Treball?
Els grups de treball científics de Ibamfic i semFYC recullen i canalitzen les preocupacions, demandes i aspiracions dels associats, la comunitat científica, els serveis sanitaris i la societat en general.

Quines son les activitats que fa un Grup de Treball?
Els membres dels grups de treball fan feines de recerca, de docència, publicacions, col·laboració en documents  i recomanacions clíniques; recullen les noves demandes dels professionals i dels ciutadans, etc.Els grups treballen per actualitzar els coneixements i les habilitats dels Metges de Família.
Tots els grups de treball estan oberts a que qualsevol soci entri a formar part d’ells, especialment si ets resident o jove metge de família.  No cal ser un expert, solament tenir interès en el tema i ganes de fer feina i aprendre.

 

Contacta amb ibamfic@ibamfic.org i demana informació sobre qualsevol Grup de Treball en el qual vulguis participar!