Abordatge del dolor crònic persistent

Membres

Responsable: Mª Nieves Acero Guasch (nacero@asef.es)

Daniela Victoria Blanco Echezuria

Paola Carolina Guerrero Flores

Verónica Berkovich Menta

 

Objectius

. Difondre entre el professionals de la salut un coneixement actualitzat del dolor, basat en la neurobiologia del dolor i l’educació en neurociència per mitjà d’estratègies d’afrontament actiu i de manera transdisciplinar.

• Conscienciar sobre la necessitat d’adoptar un nou paradigma en l’abordatge del dolor crònic persistent.

• Promoure la recerca científica sobre dolor persistent, educació en neurociència i estratègies transdisciplinars d’afrontament actiu en l’àmbit de l’Atenció Primària.

• Ser punt de trobada per a aquells professionals sanitaris, de diferents disciplines (medicina, infermeria, fisioteràpia, psicologia, nutrició…) amb interessos comuns en relació amb el dolor persistent.

• Impulsar la creació d’unitats d’afrontament actiu del dolor a l’Atenció Primària, en les diferents àrees de salut de la nostra comunitat.

Recursos

Articles