Ús racional del medicament

Membres

Responsable: Sara Guerrero Bernat
Joan Pou Bordoy
Caterina Vicens Caldentey
Sara Guerrero Bernat
Eugenia Carandell Jägger
Joan Francesc Cabrer Palomés
Txema Coll Benejam
Elena Muñoz Seco

Objectius

Generar debat i anàlisis tècnics sobre l’ús dels medicaments, farmacovigilància, seguretat en l’ús de fàrmacs, informació sobre l’actualitat terapèutica, informació legislativa sobre medicaments, etc.
Contribuir a la millora del coneixement dels metges de família a través de publicacions i/o activitats de formació. – Impulsar projectes de recerca sobre medicaments, que siguin d’interès en Atenció Primària.
Participar en projectes col·laboratius amb Grups de Treball d’Ibamfic i semFYC o altres entitats o profesionals (farmacèutics, farmacòlegs clínics, etc.).
Assessorar a l’Ibamfic en temes relacionats amb l’ús de medicament.

Recursos

No hi ha dades disponibles

Articles