Presentació Grup d’Utilització de Medicaments (GUM) de la @ibamfic

10-medicamentos-que-son-malos-para-nuestra-salud-6 a34e8

                                                                                                         10-medicamentos-que-son-malos-para-nuestra-salud-6 a34e8

El medicaments son una de les principals eines terapèutiques de que disposen els metges i especialment en l’àmbit de l’atenció primària, però també son causa freqüent de reaccions adverses per el que s’ha de potenciar un adequat coneixement que permeti el se us eficaç i segur en el contexte clínic global de l’actuació del metge amb el seu pacient. La utilització dels medicaments inclou qüestions relatives a qualitat, seguretat del pacient, gestió del seu ús, etc.

El Grup d’Utilització de Medicaments (GUM) de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (IBAMFIC) neix d’un grup de socis interessats especialment en aquests qüestions i que treballa basant-se en la millor evidència disponible en cada moment i defugint d’interessos que no siguin la millor atenció al pacient.

Els Objectius del GUM son:

 • Generar debat i anàlisis tècnics sobre novetats terapèutiques, de farmacovigilància, seguretat en l’ús de fàrmacs, legislatives, etc.
 • Contribuir a la millora del coneixement dels metges de família a través de publicacions i/o activitats de formació.
 • Impulsar projectes de recerca sobre medicaments, que siguin d’interès en Atenció Primària.
 • Participar en projectes col·laboratius amb Grups de Treball d’Ibamfic i semFYC o altres entitats o profesionals (farmacèutics, farmacòlegs clínics, etc.).
 • Assessorar a l’IBAMFIC en temes relacionats amb l’ús de medicament.

Els seus Membres:

 • Sara Guerrero
 • Eugenia Carandell
 • Txema Coll
 • Elena Muñoz.
 • Joan F. Cabrer
 • Caterina Vicens (enllaç Grup semFYC)
 • Joan Pou (coordinador)

Durant el present any, els temes d’actuació generals, a més d’aquells temes específics que vagin sorgint, que centraran l’activitat del grup son:

 • Pacients polimedicats i Deprescripció.
 • Seguretat del pacient i farmacovigilància.

Les seves activitats principals durant el període Juny 2015 – juny 2016 seran :

 • Actualització coneixements compartida entre els membres “on line”.
 • Reunions presencials trimestrals.
 • Actualització de la pàgina web.
 • Elaboració d’un taller per “espai Ibamfic” sobre pacients polimedicats i deprescripció i documents d’actualització sobre aspectes concrets relacionats amb medicaments.
 • Elaboració de documents d’assessoria i actualització per l’IBAMFIC quan en sigui requerit.