Tecnologies Ibamfic

Membres

Tecnologies de la Informació i la Comunicació — ibamfictec@gmail.com
Responsable: Bernardino Oliva Falo — bolivaf@gmail.com
Belén Cacereño Jiménez
Fernando Casado Campolongo
Txema Coll Benejam
Alfonso Villegas Rey

Objectius

Actualització de coneixements en tecnologies de la informació i la comunicació que puguin ser útils per a la Medicina de Família.
Ajut i ressolució de dubtes a la resta de grups de treball Ibamfic.
Suport tècnic a les jornades i congressos Ibamfic.

Recursos

Articles