Eleccions de la Junta Directiva de la Ibamfic

Convocatòria de les eleccions als càrrecs electes de la Junta Directiva, tal com s’estableix en els Estatuts de la Ibamfic, que tindrà lloc en l’Assemblea Extraordinària que se celebrarà el 28 d’octubre de 2022 a Palma.

Continua la lectura de Eleccions de la Junta Directiva de la Ibamfic

Comunicat sobre prevenció i protecció dels professionals sanitaris

La Junta Directiva de la Ibamfic, alarmada per l’elevat contagi dels professionals sanitaris al nostre entorn (al voltant del 15 %) molt superior a altres països europeus, ha encarregat a alguns dels seus membres un informe de revisió sobre la transmissió i la protecció enfront del SARS-Cov-2 en entorns sanitaris, que us adjuntam.

Continua la lectura de Comunicat sobre prevenció i protecció dels professionals sanitaris

Comunicado en apoyo a las movilizaciones por la Atención Primaria

Comunicado de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (Ibamfic) en apoyo a las recientes movilizaciones por la Atención Primaria.

Continua la lectura de Comunicado en apoyo a las movilizaciones por la Atención Primaria

Alegaciones de la semFYC a la propuesta de modificación de la actual Ley de Tabaco

La semFYC considera la propuesta de modificación de la actual Ley de Tabaco “una oportunidad para introducir mejoras importantes en la prevención del tabaquismo, que se recopila en 8 propuestas concretas desarrolladas en 4 propuestas de alegaciones y enmienda.

Continua la lectura de Alegaciones de la semFYC a la propuesta de modificación de la actual Ley de Tabaco

Dia 12 d’abril, Dia de l’Atenció Primària

Com cada any, el 12 d’abril es celebra el dia de l’Atenció Primària. En aquesta edició  es canvia la data al dia 13 d’abril ja que es festiu. El Foro d’AP ha organitzat diferents actuacions  per a reivindicar la millora de les condicions actuals del primer nivell assistencial.
Continua la lectura de Dia 12 d’abril, Dia de l’Atenció Primària

Comunicat de la Ibamfic sobre el RD 954/2015 de prescripció d’infermeria

comunicat 78287

En relació a la recent publicació del RD de prescripció d’infermeria (Reial Decret 954/2015, que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers) la Ibamfic vol manifestar que ens adherim a la petició de suspensió d’aquest decret, feta per diverses societats científiques, col.legis d’infermeria, i conselleries de salut arreu de l’estat. Especialment volem donar el nostre suport al comunicat del COIBA publicat ahir  després de la reunió informativa a la que va assistir el nostre Vicepresident, Enrique Álvarez, en representació de tota la junta.

Respecto a la reciente publicación del RD de prescripción de enfermería (Real Decreto 954/2015, que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros) la Ibamfic quiere manifestar que nos adherimos a la petición de suspensión de este decreto, hecha por varias sociedades científicas, colegios de enfermería, y consejerías de salud en todo el estado. Especialmente queremos mostrar nuestro apoyo al comunicado del COIBA publicado ayer  tras la reunión informativa a la que asistió nuestro Vicepresidente, Enrique Álvarez, en representación de toda la junta.

Comunicat de la Ibamfic sobre la carrera professional del personal sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears

comunicat 78287

Davant la recent publicació al BOIB de l’Acord del Consell de Govern sobre la carrera professional del personal sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears, la Ibamfic vol manifestar:

La carrera professional és un instrument que s’ha de basar en el reconeixement de la trajectòria professional, i constitueix un element essencial per mantenir una adequada motivació dels professionals en el seu compromís amb una millor atenció a la ciutadania.

Ens alegrem que, després de molts mesos d’inacció, s’hagi produït un desbloqueig de la situació que ha permès a alguns professionals de l’Ibsalut la percepció d’unes quantitats econòmiques en concepte de carrera professional.

No obstant això, considerem que alguns continguts dels documents publicats sobre la carrera són manifestament millorables. Així per exemple, diversos indicadors d’avaluació dels professionals són poc pertinents i clarament inadequats per valorar una carrera entesa com un veritable reconeixement d’una trajectòria professional.

Convé recordar que s’han disposat de molts mesos per poder elaborar un model de carrera professional amb calma i racionalitat, i amb un ampli consens amb tots els agents implicats, com ha passat en altres ocasions en què s’han format grups de treball multiprofessionals amb la participació activa de més d’un centenar de treballadors de l’Ibsalut. Lamentem la pèrdua d’aquesta oportunitat, i que, en canvi, s’hagi optat per la publicació precipitada al BOIB, a molt poques setmanes de les eleccions, d’un acord que ha defugint el consens amb altres sectors professionals directament implicats.

Manifestem la nostra més enèrgica protesta per no haver comptat amb la Ibamfic, ni amb altres associacions professionals, a l’hora de dissenyar la carrera professional, tasca en què ens considerem plenament competents i capacitats, i en les quals una àmplia participació professional li hauria afegit valor .
Ibamfic manifesta públicament un cop més la seva disposició a col·laborar amb la Conselleria de Salut i amb el Ibsalut en cualquer aspecte, com la carrera professional, en què es considera plenament legitimada per a això.

Comunicat en  català/castellà