Comunicat sobre prevenció i protecció dels professionals sanitaris

La Junta Directiva de la Ibamfic, alarmada per l’elevat contagi dels professionals sanitaris al nostre entorn (al voltant del 15 %) molt superior a altres països europeus, ha encarregat a alguns dels seus membres un informe de revisió sobre la transmissió i la protecció enfront del SARS-Cov-2 en entorns sanitaris, que us adjuntam.

Aquests darrers dies, mentre rebíem les notícies de la mort de diversos metges de família en tot el territori estatal, ens arribaven queixes de diversos socis sobre escassetat de material de protecció, o distribució irregular d’aquest. Els metges de família seguim en primera fila, molt a prop de totes les persones, per tot el què necessitin sobre la seva salut. Als centres de salut, a les urgències, als domicilis. El contagi d’un treballador sanitari posa en perill la seva salut, la de la seva família i la del seus pacients.

Per aquest motiu, necessitam prevenir el contagi, i identificar-lo precoçment. Animam als nostres socis a exigir als seus comandaments el material de protecció suficient (Veure el document adjunt). I si aquest material no es proporciona, posar-ho en coneixement del servei de riscos laborals i anotar-ho a la història clínica del pacient (document mèdic-legal).

Exigim a les autoritats sanitàries que facin proves diagnòstiques de SARS-Cov-2 a tots els sanitaris en contacte estret amb algun cas sospitós o probable, encara que no tinguin símptomes. Consideram que la millor estratègia seria fer aquesta prova a tot el personal de centres sanitaris que tinguin contacte amb pacients.

La Junta Directiva de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, Ibamfic, a 3 d’abril de 2020.

Documento de revisión sobre protección profesional frente a COVID-19

Conclusions del document 
L’accessibilitat de la Medicina de Família fa que siguem una especialitat clau en la valoració dels pacients, no sols respiratoris o sospitosos de patir Covid 19, sinó en la valoració de moltes altres patologies en persones que potser, encara sense manifestar símptomes, puguin ser portadores del nou coronavirus. L’anamnesi i l’exploració física són les eines amb les quals sempre hem comptat i que hem de continuar utilitzant. Són les nostres úniques guies enfront de la incertesa que comporta realitzar una consulta d’Atenció Primària en aquest difícil i arriscat escenari. I per tant, s’han de realitzar de la manera més segura possible.
Des de la ibamfic, a través d’aquest document, pretenem que quedi àmpliament justificada la necessitat de comptar amb les mesures de protecció adequades, homologades i de rigorós ús per a poder atendre els pacients. Les xifres de sanitaris infectats en el nostre sistema de salut són preocupants. Resulta extremadament important la contenció dels contagis en professionals sanitaris, que al seu torn són vectors de transmissió intracomunitària. Potser podríem aprendre d’altres països que han optat per mesures de protecció personal i sanitàries més exhaustives, veient reduït el contagi entre els seus sanitaris
Som conscients de la dificultat que comporta el maneig d’una pandèmia com a la que ens enfrontem, i de la gran bretxa econòmica i sanitària que està ocasionant, amb conseqüències encara desconegudes. Però també, com a societat científica, som conscients de la importància de protegir als professionals sanitaris, així com de la necessitat que les organitzacions governamentals pertinents garanteixin per llei la seguretat de l’exercici de la nostra professió.

Aquest Comunicat de prevenció i protecció en format Pdf

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *