Compromís amb el Pacte per la Salut

Dia 30 de novembre, la Ibamfic, a través dels seus representants, serà a la primera trobada cap un Pacte per la Salut impulsat pel Govern de les Illes Balears; compromesos especialment amb els punts que tenen a veure amb la cronicitat, la promoció i prevenció de la salut i amb la idea d’impulsar la modernitazció i enfortiment de l’Atenció Primària.

L’envelliment de la població i la cronicitat, l’accessibilitat i l’equitat de l’atenció sanitària, el dèficit de professionals sanitaris, la prevalença i l’augment de malalties de salut mental, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, i la gestió responsable i eficient són alguns dels reptes actuals del sistema sanitari.

Una situació que, segons la voluntat del Govern, requereix un Pacte per la Salut, consensuat amb tots els grups parlamentaris, i que vagi de la mà dels professionals, dels col·legis professionals, dels sindicats, de les associacions de pacients i de societats científiques com la nostra.

Ens hem adherit la idea de “construir i desenvolupar un sistema sanitari universal, de qualitat, amb l’usuari com a element central i els professionals com a valor fonamental de l’organització, que permeti donar resposta als reptes de futur, i treballant per una sanitat més accessible, més equitativa i més simètrica”, tal com es precisa en els eixos d’actuació d’aquest Pacte per la Salut

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *