Compromís amb el Pacte per la Salut

Dia 30 de novembre, IBaMFIC, a través dels seus representants, serà a la primera trobada cap un Pacte per la Salut impulsat pel Govern de les Illes Balears; compromesos especialment amb els punts que tenen a veure amb la cronicitat, la promoció i prevenció de la salut i amb la idea d’impulsar la modernitazció i enfortiment de l’Atenció Primària.

Continua la lectura de Compromís amb el Pacte per la Salut