Premi Ibamfic al millor article científic sobre Atenció Primària

Ibamfic atorgarà un Premi al millor treball de recerca publicat entre gener de 2017 i decembre del 2017 en el camp de l’Atenció Primària de Salut. La data límit per presentar-lo és el 7 de juny.

L’article estarà publicat en revistes d’àmbit local, nacional o internacional, i escrit en castellà, català o anglès. No s’acceptaran articles en premsa, ni comunicacions a congressos.

Podran optar-hi tots aquells metges socis d’Ibamfic. En cas d’optar al Premi una publicació amb més d’un autor, el primer autor haurà de ser obligatòriament soci d’Ibamfic.

El Premi estarà dotat amb 500 € i un certificat acreditatiu. La dotació econòmica estarà subjecte a tributació pel IRPF.

Els propis autors a petició propia o per suggeriment de la Junta d’Ibamfic o d’altres socis, podran sol·licitar la consideració dels seus treballs.

Els aspirants hauran de presentar còpia del treball publicat en un arxiu format “pdf”, i les dades personals del primer autor (nom, adreça postal, telèfon i correu electrònic). Els treballs hauran d’adreçar-se per correu electrònic a ibamfic@ibamfic.org

La data límit de presentació dels treballs finalitzarà el 7 de juny del 2018.

El Jurat estarà integrat per 5 membres de la Junta Directiva de Ibamfic, que podrà sol·licitar l’assessorament d’algun/s expert/s si fos necessari. El Jurat estarà presidit pel president d’Ibamfic i el Secretari serà el vocal de Recerca, o en qui deleguin.

Els membres del Jurat hauran de manifestar l’absència de conflicte d’interessos, i no podran optar al Premi.

El Premi pot ser declarat desert o repartir-se ex aequo entre dos articles.

La decisió del Jurat és inapel·lable i es farà pública a la pàgina web d’Ibamfic (www.ibmafic.org).

El lliurament del Premi es farà al Congrés d’Ibamfic 2018 (Palma, 29-30 de juny), en un acte on l’autor o autors exposaran un resum del seu treball. Serà condició inexcusable per rebre el Premi el compromís d’assistència a aquest acte.

La participació en la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.

Qualsevol incidència en la interpretació d’aquestes bases o no prevista en elles, serà resolta per la Junta Directiva d’Ibamfic.

Per a més informació adreceu-vos a la secretaria d’Ibamfic: ibamfic@ibamfic.org