Nou Grup de Treball Ibamfic de Medicina Rural

Us presentam els objectius en els que es centra aquest nou grup de treball Ibamfic en defensa i millora de la Medicina Familiar i Comunitària rural a les Illes Balears.

El nou grup de treball de Medicina Rural Ibamfic es dirigeix a tots els metges d’Atenció Primària de municipis rurals i semirurals (<10.000 habitants) de les Illes Balears i als metges residents interessats en aquest àmbit assistencial. I neix amb l’impuls que la societat semFYC està donant a la Medicina Familiar Rural des de l’any passat amb la I Jornada de Medicina Rural semFYC i amb el seu Manifest d’Àvila.

Els objectius són poder conèixer d’aprop la situació professional i condicions de treball d’aquests metges o les seves necessitats formatives. I potenciar la telemedicina i les tecnologies de la informació i la comunicació; a més d’impulsar la docència i la rotació rural, compartir experiències i activitats dirigides a la comunitat o fomentar la participació en investigació. En definitiva, treballar, juntament amb semFYC, en la defensa i millora de la Medicina Familiar i Comunitària Rural.

Us convidam a participar en aquest nou grup, que té com a responsable a Antoni Serra, i aprofitam per informar-vos de les II Jornada de Medicina Rural que acull Saragossa el dia 21 d’octubre amb el lema “Caminant junts”, amb participació de totes les comunitats autònomes, per si us hi voleu inscriure.

 

 

 

 

 


 

Entrevista a Antoni Serra Torres, responsable del nou grup de treball Ibamfic de Medicina Rural

Quines són les necessitats de suport a la medicina rural a Illes Balears?
Precisament, una de les primeres tasques del nostre grup serà l’estudi de la situació actual i de les necessitats dels professionals i pacients de l’atenció primària rural. Tot i les millores dels darrers anys, encara hi ha pobles amb infraestructures obsoletes i amb equipaments insuficients, que no permeten oferir la capacitat resolutiva que avui ja té el metge de família. Necessitam aquí també seguir avançant cap a una atenció més centrada en el pacient, amb el metge de família com a principal professional sanitari de referència.

D’on surt el teu interès en aquest àmbit?
Des que vaig completar el període de residència de medicina de família, la major part de la meva experiència professional, de més de deu anys, ha estat fora de les àrees urbanes. En aquest temps, he pogut conèixer les necessitats específiques que calen per fer un treball satisfactori i eficaç en centres amb pocs professionals, amb equipaments i infraestructures limitades. 
A començaments d’aquest any em va arribar l’oferiment per formar part del grup de Medicina rural la SemFYC, on hi vaig ser en una primera reunió presencial el passat dia un d’abril. Aquest grup té més de 17 anys d’història i actualment està en procés de creixement i consolidació, configurant una xarxa de professionals de la medicina rural compromesos per fer-lo sostenible a mig i llarg termini.

Quins són els objectius concrets que us heu marcat en Medicina Rural a les Illes Balears?
Com a grup de treball dins una societat científica i professional, prioritzarem les necessitats formatives dels metges rurals que permetin augmentar la seva capacitat de resolució. També l’increment de les rotacions per tal d’estimular el desenvolupament professional de més residents i de més tutors. En aquest sentit, farem un mapa de la medicina rural de les Illes Balears, contactarem i coneixerem les necessitats específiques de cada professional en temes de formació i d’equipament i la seva cartera de serveis. Incloent activitats comunitàries, rotacions rurals, docència, recerca i publicacions. Amb aquest coneixements volem generar espais perquè els metges rurals i els seus residents puguin compartir experiències i coneixement, i afavorir per tant el desenvolupament de la medicina familiar i comunitària en aquest àmbit.

La teva crida a participar en el grup…
Es necessiten metges i residents que vulguin col·laborar en el desenvolupament de la medicina familiar i comunitària, aprofitant les oportunitats i reptes que ofereix el medi rural. Us ànim a emprendre aquest repte i a aprendre junts.

Gràcies, Antoni.

I compartim també aquesta entrevista del grup de la SemFYC: “La medicina rural es la medicina del futuro porque une tecnología con tradición médica”