X Jornada d’Investigació d’Atenció Primària de Mallorca

La IX Jornada d’Investigació d’Atenció Primària de Mallorca es celebra els dies 13 i 14 de juny al Centre Flassaders i al Parc Bit de Palma amb un extens programa.

Investigar en l’àmbit de l’Atenció Primària és bàsic per a obtenir l’evidència científica necessària per saber què fer o què no fer en la pràctica clínica, amb els pacients.

En aquest tríptic podeu veure totes les activitats del programa

  • Inscripcions: fins a dia 10 de juny
  • Enviament de resums de les comunicacions: fins a dia 7 de juny
    (jeronimo.fiol@ssib.es)