“Apunts d’Entrevista Clínica”, amb l’essència de la comunicació humana a la consulta

Tenim l’alegria de presentar el quadern d’Apunts d’Entrevista Clínica, de l’autor Francesc Borrell i en una edició coordinada per la metgessa de família i comunitària Eva Peguero, amb la participació d’un equip de professionals dels programes i grups de Comunicació i Salut de la CAMFIC i d’IBaMFIC, com les metgesses Rosa Duro i Elena Muñoz.

Aquest quadern recull l’essència de l’entrevista clínica, amb l’objectiu de difondre i contribuir a millorar les habilitats en aquest àmbit, primordial en la relació professionals de la salut i pacients, i cap a una atenció més efectiva i més humanitzada.

Des de la comunicació centrada en el pacient, amb aquesta com a eix, recull aspectes de la comunicació no verbal, els tipus d’entrevista clínica, amb les seves parts i particularitats; les pautes per a situacions difícils, com donar males notícies o en moments de conflictes; l’entrevista familiar o els aspectes destacats de l’entrevista telefònica, entre altres.

Rosa Duro, Eva Peguero i Elena Muñoz, metgesses de família i comunitària, i destacades professionals en l’àmbit de la Comunicació i Salut i l’entrevista clínica, participants en aquest quadern.

Aquest treball consta d’una edició en català i d’una en castellà.
Resumim alguns dels valors que incorpora, com la idea que “mai serà prou el temps que els professionals de la salut dediquen a la millora de la seva millor eina terapèutica i de benestar psicològic i emocional: la comunicació humana!” Amb els seus trets diferencials, com la cordialitat, la calidesa o l’empatia. 

Les companyes del Grup de Treball de Comunicació i Salut presentaran el contingut d’aquests quaderns a l’espai 3inoRes del 5è Congrés Ibamfic