Posició en el Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme

Sobre el Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme, aprovat pel Ministeri de Sanitat el passat 5 d’abril, la nostra societat científica, Ibamfic, a través del Grup de Treball destinat a aquest àmbit, manifestam l’alegria i que ens hauria agradat major consens entre el Ministeri de Sanitat i les CCAA, si bé consideram que aquest Pla és crucial per a avançar cap a una generació lliure de fum, tabac i nicotina.
Perquè no caben interessos que puguin estar per sobre de la defensa de la salut de les persones!

Per altra banda, defensam la prohibició de fumar a les terrasses, amb el següent argumentari. Els espais sense fum milloren la salut, disminueixen l’exposició ambiental, tal i com demostra l’evidència científica, i ajuden a desnormalizar el consum de tabac. Tot això té un paper important en la prevenció, retardant l’edat en la qual es comença a fumar.

Amb motiu de la pandèmia es va mantenir la prohibició de fumar en terrasses sense canvis significatius en el volum de negoci del sector d’hosteleria. El Grup de Treball de Tabaquisme Ibamfic considera, en aquest sentit, que no es poden fer passos enrere.