“Que no et venguin fum!”

La nostra societat participa en la campanya “Que no et venguin fum!” de prevenció de consum de tabac a través de vapejadors, impulsada per PADIB (Pla d’Addiccions de les Illes Balears) per a joves d’entre 13 i 20 anys.

La posada en marxa de la iniciativa coincideix amb la celebració del Dia Mundial sense Tabac, l’objectiu del qual és sensibilitzar i informar la població sobre els riscos per a la salut del consum de tabac i altres productes relacionats, i animar els fumadors a deixar de fumar.

El tabac mata cada any més de 8 milions de persones i és la principal epidèmia prevenible a la qual s’enfronta la comunitat sanitària a nivell mundial. En aquest context, l’ús de vapejadors suposa una nova amenaça per a la salut pública.

Concretament, l’ús dels vapejadors està augmentant de manera alarmant, sobretot en gent jove, tal com mostra l’última edició de l’enquesta ESTUDES 2020-2021, segons la qual el 40 % dels estudiants de 14-18 anys ha utilitzat aquests dispositius alguna vegada en la vida i 1 de cada 4 ho ha fet en l’últim any.

En aquesta enquesta s’observa la relació entre fumar tabac i vapejar: 8 de cada 10 dels joves que refereixen haver fumat havia utilitzat cigarrets electrònics, mentre que entre els que no havien fumat mai només els havien utilitzat 2 de cada 10.

Entre la població adulta també existeix consum de cigarrets electrònics. Segons l’última enquesta EDATS 2021-2022, el 16 % de la població de 15 a 64 anys ha utilitzat vapejadors, sent més freqüent el consum entre els més joves (gairebé el 30 % dels de 15-25 anys), dels quals la meitat refereixen haver utilitzat vapejadors amb nicotina i haver fumat tabac cada dia en l’últim mes.

Això es deu, entre altres coses, al fet que la població percep que els vapejadors no són perjudicials, que són més segurs que el tabac i que serveixen per a deixar de fumar. Els estudis demostren, però, que aquestes afirmacions són errònies. A més, estan dissenyats de formes molt atractives i contenen sabors que agraden molt als menors (sabor de maduixa, mànec, meló…).

És per això que el Pla d’Addiccions de les Illes Balears (PADIB) ha elaborat, en col·laboració amb diferents societats científiques i entitats, aquesta campanya dirigida a joves de 13 a 20 anys per a facilitar informació correcta i contrastada científicament sobre els riscos dels vapejadors.