Burocratització innecessària a l’Atenció Primària

Des de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària (Ibamfic) consideram, en línia amb l’opinió de la Semfyc (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria), que un informe mèdic de baixa en cas de pares i mares de menors que necessitin complir el període de quarantena per contacte estret amb una persona infectada de covid-19 no és la solució per un tema que és de caràcter social i no mèdic.

Consideram que esteim davant un tema de conciliació familiar, que és social, i que, per tant, la solució ha de ser social: prestació social, declaració autoresponsable o el que considerin més adient els experts en aquest àmbit. Els metges i metgesses de família som experts en salut, i les baixes que emetem són per a persones que estan malaltes o per prevenir que s’hi posin. Els pares d’un nen o nena que s’ha d’aïllar per ser contacte estret, igual que els de nens o nenes que s’han trencat un peu i no poden anar a l’escola, no estan malalts ni en risc de posar-se malalts. Per tant, creiem que no han de rebre una baixa mèdica.

Fer aquest informe de baixa mèdica, en la nostra opinió, equival a fer servir recursos sanitaris (tant econòmics com humans) per cobrir necessitats socials, i afegir una tasca més que no ens pertoca als metges de família i a la ja sobrecarregada feina que tenim des de l’Atenció Primària.

Compartim el comunicat sencer que ha emès també en contra d’aquesta decisió que burocratitza els centres de salut en plena pandèmia de covid-19 la Semfyc.