Grup de treball d’Ecografia Ibamfic

Ja tenim creat el grup de treball d’Ecografia Ibamfic.

El coordinador d’aquest grup de treball és Josep Corcoll Reixach i compte també amb els membres José Ignacio Ramírez Manent, Jitka Mudrychová, Alicia Sánchez Zafra i Arturo González Laborda.

Josep Corcoll Reixach és metge de família al Centre de Salut de Tramuntana, a Esporles, Mallorca. És Màster en Gestió i Administració Sanitària. Expert Universitari en Gerontologia. Membre del Grup de Treball d’Ecografia de la SEMFYC.

 

L’ecografia clínica a l’Atenció Primària és una tècnica complementària, de suport al diagnòstic i seguiment de problemes de salut, que redueix d’incertesa, millorant la capacitat resolutiva.

Permet adequar i prioritzar les derivacions a l’Atenció Especialitzada. Al mateix temps, augmenta la satisfacció d’usuaris i professionals.

Actualment, s’està produint a l’IB-Salut  la incorporació d’ecògrafs a tots el  centres de salut de la CAIB, això fa imprescindible un esforç en formació en habilitats i maneig en ecografia dels metges d’AP.

En aquesta línia, la Ibamfic ha creat recentment el Grup de Treball d’Ecografia Clínica, amb la finalitat d’impulsar aquesta formació i fer-la adient per tots els metges/ses de la nostra comunitat, generant i compartint coneixement, tot plegat per contribuir a fer un salt qualitatiu en l’atenció de salut a l’àmbit de la Primària.

La incorporació d’aquesta tècnica/tecnologia a l’àmbit de l’Atenció Primària, tant en consulta com a les situacions d’urgència, pot modificar l’evolució i el pronòstic de molts processos de malaltia.