“La realització d’ecografies a Atenció Primària reduiria les peticions a radiologia i hospitals en més d’un 50%”

Compartim les dades de la SEMFYC sobre el benefici de la incorporació de la realització d’ecografies a Atenció Primària, i aprofitem per recordar la tasca del Grup de Treball de la IBAMFIC en aquesta àrea i el taller que impartirem dins el marc del nostre I Congrés per fer accesible aquesta tècnica als metges de la nostra especialitat.

Estudis recents constaten que els metges de família amb accés i competències en la realització d’ecografies poden resoldre entre el 70 i el 80%  de les consultes dels seus pacients en les que està indicada la realització d’aquesta prova, i que només un 20-30% precisarien derivació cap a radiologia i hospitals.

La SEMFYC recorda que l’Ecografia és una tècnica diagnòstica que s’està estenent a totes les especialitats mèdiques. El diagnòstic per imatge ecogràfica orienta de manera decisiva les actuacions professionals (cardiologia, ginecologia i obstetrícia, digestiu, anestesiologia, traumatologia, reumatología, urgències, oftalmologia), permetent generar en totes elles unitats d’alta resolució.

La Medicina de Família és probablement l’especialitat en la qual més impacte té l’ecografia, doncs està enfocada a l’ésser humà íntegrament, i pràcticament cap problema de salut és aliè a l’especialitat, assenyalen des de la SEMFYC.

Per aquest motiu, des d’aquesta societat es reclama una “estratègia d’incorporació de l’Ecografia a l’activitat quotidiana dels equips d’Atenció Primària i al perfil de competències dels metges de família”.

Alguns de les dades que avalen el benefici d’aquesta estratègia en l’atenció al pacient.

– Un metge de família pot fer una mitjana de 3-4 ecografias clíniques diàries, de les quals aproximadament la quarta part són ecografies abdominals. La resta musculoesquelètiques, renovesicals, ginecológiques, de coll/tiroide i escrotales, entre d’altres.

– Del conjunt d’ecografias que pot realitzar un metge de família en Atenció Primària, la meitat ofereixen resultat completament normals. De les que mostren resultats anormals, el 94% tenen indicació adequada oferint un resultat clínicament esperable, i són derivats solament el 40% dels pacients, resolent-se el 60% de les situacions en el nostre àmbit.

– Això significa que un 70-80% d’exploracions són normals o resoltes en el nostre àmbit i només un 20-30% precisen derivació amb una adequada orientació. Aquestes dades impliquen augment de la capacitat resolutiva i adequació de les derivacions des del primer nivell assistencial.

– Altres estudis realitzats mostren que les derivacions a Ecografia en Atenció Especialitzada es redueixen en un 52% si es disposa d’ecògraf a Atenció Primària, que el temps d’accés a la prova es redueix a la meitat i que la concordança en el diagnòstic entre radiòlegs i metges de família formats és alta-molt alta.

Actualment, s’està produint a l’IB-Salut la incorporació d’ecògrafs a tots el  centres de salut de la CAIB, això fa imprescindible un esforç en formació en habilitats i maneig en ecografia dels metges d’Atenció Primària.

En aquesta línia, la Ibamfic ha creat recentment el Grup de Treball d’Ecografia Clínica, amb la finalitat d’impulsar aquesta formació i adequar-la als metges de la nostra comunitat, generant i compartint coneixement, i contribuint, per tant, a un salt qualitatiu en l’atenció de salut en l’àmbit de Primària.

Per donar resposta també aquesta necessitat, al I Congrés IBAMFIC, que realitzem a Menorca els dies 9 i 10 de juny, hi ha previst un taller sobre Ecografia clínica a càrrec de Josep Corcoll, expert en aquesta àrea i membre del Grup de Treball en aquesta especialitat de la IBAMFIC i la SEMFYC.

Taller Ecografia clínica

Metges de Família participants al curs de la semFYC a Oviedo per capacitar-se en la
realització d’ecografies.