El nostre resum del Dia de l’Atenció Primària i de les tasques pendents

Aquest és el nostre resum del Dia de l’Atenció Primària, celebrat ahir, dia 19 d’abril. Una diada que pretén reconèixer la tasca de tots els professionals que fan feina en el primer nivell de l’assistència sanitària i que va servir per assenyalar les reivindicacions pendents per a una atenció de qualitat.

La diada va servir també per recordar que a l’Atenció Primària es resolen el 90 % dels problemes de salut de la població. I ens quedem amb aquesta data: els professionals de l’Atenció Primària de les Illes Balears han atès 1.837.626 consultes de gener a març de 2017.

D’altra banda, destaquem la iniciativa de la Conselleria de Salut de donar visibilitat als centres de salut de les Illes Balears i als seus professionals, publicant a les les seves xarxes les fotos dels equips de persones que els componen i frases on ells mateixos resumien la seva tasca.

Aquestes són algunes de les idees expresades en tuits.

@apmallorca @mafontoliver #DiaAtencióPrimària Centre Salut Xaloc Campos “Fent feina per la comunitat i apostam per la teva salut”

“Apostar per Atenció Primària és apostar per salut”#DiaAtencióPrimària Gràcies CSEs Viver @asef_ibsalut @apmallorca

“Primer a Primària, per guanyar en salut” #DiaAtencióPrimària Gràcies CS Canal Salat @apmallorca @asmen_ibsalut

“A Atenció Primària atenem persones, no malalties” #DiaAtencióPrimària Gràcies @CSEmiliDarder @apmallorca

“Atenció Primària a prop de nosaltres en totes les etapes de la vida #DiaAtencióPrimària Gràcies CSDalt Sant Joan @asmen_ibsalut @apmallorca

“Atenció Primària propera a la comunitat” #DiaAtencióPrimària Gràcies @CsEscorxador @apmallorca

“Prioritat: fomentar un estil de vida saludable dieta mediterrània i vida activa” #DiaAtencióPrimària Gràcies CS Ferreries @asmen_ibsalut

De fora de la nostra comunitat, ens quedem amb frases com aquestes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía:

  • Los sistemas sanitarios que pivotan sobre una atención primaria sólida son los más equitativos, efectivos y eficientes #DíaAP
  • Promover la salud es uno de los objetivos fundamentales de los equipos de atención primaria de @saludand #DíaAP 

Fem ara un resum més de tipus informatiu de les revindicacions i els temes importants d’Atenció Primària que queden per resoldre i que es van posar ahir, en aquest Dia d’Atenció Primària, sobre la taula.

La celebració del Dia Nacional de l’Atenció Primària va servir per reconèixer a aquelles institucions que compleixen i assumeixen en el seu funcionament els punts del seu Decàleg per a una AP de qualitat.

I es va destacar que quatre dels punts del Decàleg han quedat deserts perquè cap institució els compleix, concretament, els que fan referència a la implantació d’una estratègia de cronicitat amb paper central de l’Atenció Primària (punt 2), al lideratge dels professionals d’AP en la gestió (punt 3) i al fet que l’exercici de la Medicina en Atenció Primària ha de tenir un entorn professional i laboral atractiu (punt 5).

Així mateix, tampoc es compleix el número 6 del Decàleg, que sol·licita que les agendes s’adeqüin a una assistència de qualitat, amb un temps mínim de 10 minuts per pacient, sempre tenint en compte el context sociodemogràfic i eliminant tota activitat burocràtica que no tingui justificació clínica, facilitant al màxim la seva realització.

Per altra banda, la semFYC, de la que formem part, va reclamar una aposta decidida, real i pressupostada per a l’Atenció Primària. El president de la semFYC, Salvador Tranche, va indicar: “La crisi ha tingut un impacte extraordinari sobre la ciutadania i la seva qualitat de vida, i ha suposat una enorme reculada per a l’Atenció Primària del nostre país. En aquest moment en què sembla que s’està iniciant la recuperació econòmica (almenys així ho reconeixen les administracions) és el moment de reclamar una discriminació en positiu per a l’Atenció Primària”. I va afegir: “Fer el mateix que es va fer ja sabem on ens condueix: a la deterioració progressiva del sistema sanitari públic”.

Tranche va assenyalar que a la semFYC hi ha tres eixos claus que ha d’orientar l’acció política:

  • Assignar més recursos a l’atenció.
  • Apostar decididament pels professionals.
  • Incrementar la capacitat de resolució dels mateixos.

“Aquest és el mecanisme per situar al Centre de Salut en l’eix de l’atenció als pacients mitjançant l’accessibilitat, longitudinalidad i resolució dels problemes dels ciutadans. Des de la semFYC fem una crida als professionals d’Atenció Primària a passar a l’acció, a reclamar a les autoritats sanitàries a cada territori una aposta decidida, real i pressupostada per a l’Atenció Primària. Una aposta en definitiva pel sistema sanitari públic i per als ciutadans i les ciutadanes”, va concloure Salvador Tranche.

Per últim, recordem que durant aquest dia de l’Atenció Primària es va fer aquest homenatge a les institucions que “es preocupen pels pacients i el Sistema Nacional de Salut (SNS) millorant el primer nivell assistencial” sota el lema ‘El Pacient al Centre… de Salut’. Compartim la vinyeta de Mónica Lalanda per il·lustrar aquesta celebració i el seu lema.