Espai IBAMFiC: Taller ‘Desigualtas socials en la consulta d’AP’

El paper de les condicions socials en l’estat de salut d’individus i poblacions és una cosa que ningú s’atreveix ja a negar. Que unes condicions precàries de treball, viure en una casa sense calefacció o en una zona sense zones verdes i amb abundància de soroll està clar que és perjudicial per a la salut.

A més, des de fa uns anys ha cobrat importància no només la influència sobre la salut dels determinants socials, sinó també la influència que té l’existència de desigualtats socials.

No només la pobresa, la precarietat o la manca d’accés a una educació formal, sinó el paper que té l’existència que coexisteixin persones amb les seves necessitats cobertes i altres sense elles en una societat i si això pot tenir algun paper per se en el estat de salut d’individus i poblacions.

Les desigualtats socials en salut (DSS) són aquelles diferències en salut injustes i evitables entre grups poblacionals definits social, econòmica, demogràfica o geogràficament. La desigualtat ens fa menys sans. El desenvolupament d’estudis que evidencien aquestes DSS i el seu enorme impacte en la salut de la població, és cada vegada més gran. Però el gran repte és treure aquesta informació dels limitats àmbits de la comunicació científica i conèixer com intervenir per reduir les desigualtats existents. Volem generar una reflexió que reforci la intervenció eficaç per reduir DSS, des del servei de salut i des de la consulta de atenció primària.

Objetivos:

 • Objetiu general
  • Reflexionar sobre les desigulatat socials en salut.
 • Objetius secundaris:
  • Reflexionar sobre els conceptes de desigualtat, diferències i no equitat.
  • Treballar amb la perspectiva de les desigualtats socials en salut.
  • Treballar des del centre de salut amb la mirada en les desigualtats socials.
  • Reflexionar si el sistema sanitari genera desigualtats en salut.
  • Reflexionar sobre canvis que podem adoptar en la nostra pràctica diària per millorar-la i que tengui un enfocament d’equitat.

Ponents:

 • Juana Ma Janer Llobera
  • Metgessa de família i Comunitària. CS Camp Redó
  • Vocal CT FiA en PiEpS GAP Mallorca.
  • Membre grup PACAP Illes Balears
 • Catalina Núñez. Pediatra. CS Trencadors.
  • Vocal CT FiA en PiEpS GAP Mallorca.
  • Membre grup PACAP Illes Balears
 • Micaela Llull. Metgessa de família i Comunitària. CS Sant Agustí
  • Vocal CT FiA en PiEpS GAP Mallorca.
  • Membre grup PACAP Illes Balears
 • Carlos Vecina. Sociòleg i Tècnic Comunitari. Grup d’educadors de carrer i treball amb menors GREC.
  • Membre grup PACAP Illes Balears

Día: 23/02/2017

Horario: 17:00 a 20.30. Duración 3,5-4 h aprox.

Lugar: Sala 2 del COMIB.

Solicitada la acreditación a la Conselleria.

Inscripción por correo electrónico (ibamfic@ibamfic.org).

Imprescindible nombre, apellidos y DNI, y pertenecer como socio a la sociedad o no.

Asistencia al taller gratuíta, invitados todos los profesionales sanitarios que quieran acudir al taller .