Comunicat de la Ibamfic sobre la suspensió de la carrera professional

comunicat 78287

La Carrera Professional del personal sanitari és un procediment establert per assegurar la promoció professional, l’avaluació i incentivació dels sanitaris, i una millor gestió de les empreses sanitàries públiques.

En aquests termes ha estat promoguda per successius governs centrals, i plasmada en 3 lleis estatals des de 2003: La Llei d’ordenació de les professions sanitàries, la de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut i l’Estatut Marc del personal estatutari dels Serveis de Salut.

Estem parlant doncs, d’un dret dels treballadors per promocionar-se professionalment, i d’una obligació dels gestors per garantir la qualitat i la cohesió.

La Ibamfic doncs, exigeix ??el desenvolupament de Carrera Professional per als metges de les Illes Balears, i no com un plus ni un complement salarial, sinó com un dret professional.

La Ibamfic, davant l’Acord de Govern per a la suspensió de Carrera Professional, no pot estar d’acord amb els arguments esgrimits:

  • No es tracta d’un plus o complement salarial que pugui ser retallat com tants d’altres ja ho han estat. Es tracta d’un dret dels professionals garantit per imperatiu legal.
  • Les necessitats socials més peremptòries són efectivament prioritàries, i han de tenir un pressupost d’acord amb la situació, que afavoreixi a qui més ho necessita. Ara bé, aquest pressupost per a necessitats socials no es pot obtenir d’impedir la promoció professional als treballadors públics.
  • Aquests treballadors públics, en la nostra comunitat, ja han patit successius i severes retallades salarials, restriccions pressupostàries, etc., de manera que actualment la nostra comunitat lidera a Espanya el rànquing de retallades als metges, mentre que està de les últimes en despesa sanitària per càpita .

Comprenem que la situació econòmica actual és restrictiva, però si volem mantenir una sanitat pública com la que tenim, no ens podem permetre professionals desmotivats, amb ocupació precària i falta d’incentivació.

Instem al Govern al desenvolupament integral de la Carrera Professional, en els aspectes retributius i en tots els altres.

Reiterem l’oferiment i el desig de Ibamfic de participar de manera activa en la implementació urgent i plena de la carrera professional com a element motivacional dels metges d’AP de les nostres illes.