Comunicat de la Ibamfic sobre la carrera professional del personal sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears

comunicat 78287

Davant la recent publicació al BOIB de l’Acord del Consell de Govern sobre la carrera professional del personal sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears, la Ibamfic vol manifestar:

La carrera professional és un instrument que s’ha de basar en el reconeixement de la trajectòria professional, i constitueix un element essencial per mantenir una adequada motivació dels professionals en el seu compromís amb una millor atenció a la ciutadania.

Ens alegrem que, després de molts mesos d’inacció, s’hagi produït un desbloqueig de la situació que ha permès a alguns professionals de l’Ibsalut la percepció d’unes quantitats econòmiques en concepte de carrera professional.

No obstant això, considerem que alguns continguts dels documents publicats sobre la carrera són manifestament millorables. Així per exemple, diversos indicadors d’avaluació dels professionals són poc pertinents i clarament inadequats per valorar una carrera entesa com un veritable reconeixement d’una trajectòria professional.

Convé recordar que s’han disposat de molts mesos per poder elaborar un model de carrera professional amb calma i racionalitat, i amb un ampli consens amb tots els agents implicats, com ha passat en altres ocasions en què s’han format grups de treball multiprofessionals amb la participació activa de més d’un centenar de treballadors de l’Ibsalut. Lamentem la pèrdua d’aquesta oportunitat, i que, en canvi, s’hagi optat per la publicació precipitada al BOIB, a molt poques setmanes de les eleccions, d’un acord que ha defugint el consens amb altres sectors professionals directament implicats.

Manifestem la nostra més enèrgica protesta per no haver comptat amb la Ibamfic, ni amb altres associacions professionals, a l’hora de dissenyar la carrera professional, tasca en què ens considerem plenament competents i capacitats, i en les quals una àmplia participació professional li hauria afegit valor .
Ibamfic manifesta públicament un cop més la seva disposició a col·laborar amb la Conselleria de Salut i amb el Ibsalut en cualquer aspecte, com la carrera professional, en què es considera plenament legitimada per a això.

Comunicat en  català/castellà