1a Edició del premi al millor treball científic publicat 2015

Una de les linies d’actuació aprovades a la última Assemblea Ordinària celebrada el dia 14 de novembre va ser la creació d’un premi al millor treball de recerca publicat durant l’any 2015 en una revista científica.

LOGOPREMI 34622

Per poder optar a aquest premi, podeu consultar les bases de la convocatòria en català i castellà

La data límit de presentació dels treballs finalitzarà el 31 de decembre del 2015.

T’animem a que hi participis,

Vocalia de Recerca de la Ibamfic