Declaració de la Sbmfic sobre els criteris d’atenció als immigrants irregulars

immigrant

immigrantLa Sbmfic, juntament amb altres societats científiques i organitzacions professionals, continua defensant l’assistència sanitària universal: atenem persones, no assegurats.

Donem suport a la objecció de consciència que han manifestat molts professionals de les illes i de tot l’estat Espanyol, que no volen trencar les seves obligacions ètiques i deontològiques envers els seus pacients, i els encoratgem a mantenir el compromís amb els valors essencials del metge de família.

Davant la nota informativa publicada per I’Ibsalut el 31 Agost, volem puntualitzar que per poder decidir si el motiu de consulta de una persona és agut o crònic, és urgent o no, és imprescindible que aquesta persona sigui valorada per un professional sanitari. Per aquest motiu, se li ha de donar una cita, i obrir-li una història clínica electrònica. S’han de emetre les instruccions pertinents per tal que persones sense tarjeta sanitària puguin tenir historia clínica y accés a citacions.

En l’atenció urgent als ciutadans, actualment està inclosa de forma gratuïta la medicació necessària per als primers dies del procés urgent. La Sbmfic proposa que els medicaments imprescindibles (llistat de medicaments essencials de la OMS) puguin ser entregats, igual que a la resta de ciutadans, a les consultes urgents a aquestes persones que no tenen dret a prestació farmacèutica segons el RD 16/2012.

La SBMFIC s’ofereix a formar part i a col·laborar amb la comissió que es crearà des del Servei Balear de Salut per estudiar, seguir i avaluar aquelles patologies o be casos concrets.

Junta Directiva Sbmfic

1 de setembre de 2012

Document en castellà