“Estratègia de Diabetes de les Illes Balears, 2011-2015”

Acaba d’aparèixer l'”Estratègia de Diabetis de les Illes Balears 2011-2015″, seguint amb la iniciativa institucional de la “Estratègia en Diabetis del Sistema Nacional de Salut” promoguda el 2007 pel Ministeri de Sanitat i Consum, que ha donat peu a la posada en marxa d’estratègies (o plans estratègics en diabetis en les diferents autonomies) com a forma de consensuar objectius i d’establir iniciatives avalades institucionalment darrere de la millora de l’atenció i maneig del diabètic. 


Es tracta d’un document ambiciós creat per consens entre diferents professionals de diferents nivells que aborda tots els aspectes de l’atenció del diabètic, des de l’atenció preventiva en aspectes de salut pública a l’organització de la consulta … Es tracta, com totes les estratègies posades en
marxa, de compromisos assumits per l’administració per a la millora en l’atenció en tots els nivells del diabètic en un temps determinat.

Aquestes estratègies promogudes per la Direcció General de Planificació i Finançament de la Conselleria de Salut i Consum han estat liderades per la Dra Isabel M Socias Buades i ha comptat amb la participació de 17 professionals d’aquesta comunitat autònoma-entre els quals em trobo.
Esperem que la nova administració assumeixi com a pròpies els compromisos adquirits en aquest document.

Font. Blog Grup Gedaps per Mateu Seguí

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *