El Foro de Médicos de AP presenta les conclusions de la I Conferència de l’Atenció Primària

Després de la I Conferència de l'Atenció Primària que es va celebrar el 13 d'octubre,el Fòrum de Metges d'Atenció Primària ha presentat un document amb les seves conclusions.

Cal recordar que el Fòrum de Metges d'AP està format per: la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC),la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària (AEPap),l'Organització Mèdica Col · legial (OMC), la Societat Espanyola de Pediatria Extrahospitalària i Atenció Primària (SEPEAP), la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG) i la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (SEMERGEN). Les conclusions del Fòrum de Metges d'AP sobre la conferència són:

 1. Cal mantenir aquest tipus de trobades, com el que ens ha reunit en aquesta I Conferència d'Atenció Primària, com a instrument que permeti la conjunció d'esforços i opinions que es tradueixin en el progressiu desenvolupament de AP21 i de l'Atenció Primària en el seu conjunt.

 2. Potenciar l'Atenció Primària amb una millor redistribució de la despesa perquè, progressivament en el termini de 4-6 anys, s'aconsegueixi l'objectiu de destinar el 25% del pressupost total destinat a sanitat per a l'Atenció Primària.

 3. Prioritzar mesures tendents a disminuir la càrrega burocràtica a la que ara els professionals d'Atenció Primària estan obligats i, de manera especial, en la gestió de la incapacitat temporal.

 4. Plans de redistribució de temps en la jornada laboral que garanteixin la formació continuada necessària i la coordinació del treball en equip.

 5. Aplicar canvis assistencials, de manera que s'atorgui als professionals d'atenció primària un major accés a les proves diagnòstiques, mesura que sens dubte dotaria el sistema d'una millora de la seva capacitat resolutiva, amb un menor cost global per a aquest.

 6. Incrementar la capacitat de resposta a l'Atenció Primària, facilitant la coordinació i continuïtat assistencial mitjançant un major accés a la informació clínica del pacient en el seu pas per l'hospital.

 7. Redefinir els rols i competències dels professionals de l'atenció primària.

 8. Potenciar el lideratge del metge en la gestió del procés assistencial.

 9. Donar més pes a la medicina de família en els currículums dels graus universitaris de manera que la Medicina de Família i Comunitària sigui més coneguda i més atractiva per als futurs professionals. En el mateix sentit, enfortir la formació especialitzada de Pediatria en l'àmbit de l'Atenció Primària.

 10. Cal implicar la població en la bona utilització dels Serveis Sanitaris. Els ciutadans han de saber com, on i quan utilitzar els serveis de salut.

 11. Donar el major impuls i compromís polític al desenvolupament de AP21 amb la implicació de les administracions autonòmiques i central.

 12. Dur a terme les reformes estructurals i organitzatives necessàries per impulsar el paper clau de l'Atenció Primària davant els nous escenaris sanitaris i socials, i liderar l'abordatge efectiu i eficient de la cronicitat i l'envelliment.

 13. Promoure la investigació en salut, en Atenció Primària, com a instrument per identificar les millors pràctiques.   Font semfyc

Type the title here

Type the text here