Misió, visió i valors

MISIÓ

La IBAMFIC es una societat científica amb la finalitat de vetllar pel millor desenvolupament humà, professional i científica de l’especialitat de medicina familiar i comunitària i per l’excel·lència, equitat i universialitat del sistema públic de salut en l’ambit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

VISIÓ

 • Ser una organització consolidada, amb presència i referent de medicina familiar i comunitària per a la societat en general.
 • Ser un grup d’influència per al sistema sanitari, el poder polític i les organitzacions professionals i de l’especialitat.
 • Promoure el desenvolupament professional continu del metge de família.
 • Ser referència i ajuda per al metge resident i contribuir en el seu millor formació.

VALORS

Honestedat

Ser sincer i coherent en la vivència i transmissió d’idees, accions, límits i conflictes. Ser fiables.

Conductes:
 • Proposem recomanacions actualitzades basades en el coneixement científic de manera independent.
 • Explicitar periòdicament els conflictes d’interessos.
 • Respondre a les necessitats dels professionals / socis, en la mesura del possible.
 • Actuar de forma independent i coherent a nosaltres mateixos davant administració.
 • Reconèixer límits i errors i buscar com esmenar-los.

Il·lusió

Entusiasme amb el que fem, creiem i volem aconseguir, sent motor d’innovació i creativitat.

Conductes:
 • Donar una visió positiva, sempre el got mig ple
 • Mostra alegria en les activitats, actes, …
 • Reforçar positivament als socis actius.
 • Innovació: exemple imatge, logo, noves activitats en camps no explorats.
 • Acollir els residents, incorporar-los, en positiu, transmetent l’orgull de ser metge de família.
 • Respondre a les trucades de la premsa, notes de premsa en positiu.
 • Respondre a les necessitats dels socis, detectar

Connexió

Enllaçar la Ibamfic amb persones, grups i xarxes de l’entorn, establint fluxos de comunicació i aliances.
Compromís amb el present, centrar-nos en l’aquí, ara, nosaltres.

Conductes:
 • Respondre i proposar a semFYC.
 • Realitzar activitats i projectes amb altres organitzacions: Col · legi Metges, Metges del Món, Associació d’Infermeria, …
 • Apropar-nos a la comunitat: ex mes de la salut.
 • Noves tecnologies.

Equitat

Dedicar al soci ia la comunitat tenint en compte tant les necessitats com els recursos disponibles. Defensar la justícia en el sistema sanitari.

Conductes:
 • Assegurar uns mínims en la formació dels residents, i que s’adeqüin a les seves necessitats formatives.
 • Afavorir que els socis de l’Ibamfic rebin els recursos i oportunitats proporcionals a la resta d’altres federacions.
 • Defensar el sistema sanitari públic.
 • Afavorir una formació pregrau proporcional a les necessitats de la medicina familiar i comunitària.
 • Ponderar necessitats socis per distribuir l’energia en cada projecte de la Societat Balear.