Imatge corporativa

Cartell

La grandària és de 500×120 píxels

Logotip

La grandària és de 120×120 píxels

Altres formats: svg, pdf

Tipografia

La tipografia del títol es Fertigo de Jos Buivenga.

Disseny