Reunió entre el Fòrum d’Atenció Primària i l’IB-Salut

El Fòrum d’Atenció Primària de les Illes Balears, amb la participació de la nostra societat científica, Ibamfic, va mantenir una reunió ahir amb el nou director general del Servei de Salut de les Balears, Javier Ureña; per perfilar el futur d’aquest nivell assistencial.


Aquesta és la primera reunió institucional del Fòrum d’Atenció Primària, que compta amb la participació de les societats científiques mèdiques Ibamfic, SEMG, APapIB i IBSemergen, des del nomenament de Javier Ureña en el càrrec. A la trobada també van participar el director assistencial del Servei de Salut, Raúl Lara, el gerent d’Atenció Primària, Carlos Raduán, i els representants del SUAP, el Col·legi de Metges i Simebal.

De la reunió es desprèn que el Fòrum d’Atenció Primària valora la feina que ha començat a desenvolupar l’IB-Salut en dos pilars fonamentals: la cura al professional sanitari i les mesures per fidelitzar i atraure metges a la nostra comunitat. També el fet d’haver integrat en l’estructura organitzativa a professionals amb coneixement de la realitat de l’Atenció Primària i dels centres de salut.

Durant la trobada s’ha coincidit en la necessitat d’avaluar el resultat de mesures implementades al llarg dels darrers anys, sense perdre les línies principals marcades pel Pla Estratègic d’Atenció Primària 2022-2026. I de la mateixa manera, el Fòrum espera que s’elabori una gran estratègia de comunicació per al foment de l’educació sanitària de la població.

Des de l’IB-Salut, per la seva banda, es va destacar el paper que juga aquest Fòrum en la defensa de la professió mèdica a l’Atenció Primària i va oferir la seva col·laboració per a una aposta real cap a una Atenció Primària digna, sostenible, viable i de qualitat; que sigui capaç d’exercir veritablement de pilar fonamental del sistema sanitari, es digué.

Participants a la reunió del dia 4 d’octubre de 2023 (d’esquerra a dreta): Lucía Gorreto, presidenta d’Ibamfic; Sergio Terrazas, representant de Simebal; Carles Raduán, gerent d’Atenció Primària de Mallorca; Carles Recasens president, del Col·legi de Metges; Javier Ureña Director General del Servei de Salut; Ana Moya presidenta d’IBSemergenI; Marianna Mambié, presidenta d’APapIB, i Raúl Lara Director assistencial del Servei de Salut.