Propostes per a una Atenció Primària de qualitat

Consideram que avançar cap a un Atenció Primària de qualitat és imprescindible per a un sistema sanitari sostenible i accessible per a la població. Per a aconseguir-ho, necessitem temps , recursos i treball en equip. Desglossam aquí les propostes amb les quals hem treballat des de la nostra societat.

– Afavorir l’autogestió dels Centres de Salut, amb propostes consensuades amb tot l’equip i amb les direccions.

– Professionalitzar la figura dels responsables d’equip. Dotar als coordinadors de temps suficient per a les feines de gestió.

– Treballar en la gestió de la demanda del pacient agut i crònic.
. Desburocratització de l’Atenció Primària
. Treballar en models d’agenda que permetin disposar d’un temps adequat per a poder atendre les necessitats de la població.
. Gestió de la demanda dels pacients sense cita:
– Prioritzar, revisar i consensuar amb tot l’equip l’actuació davant els motius de consulta més freqüents tant de patologia aguda com crònica.
– Formació a tots els professionals (Admissió, Infermeria i Medicina) en els protocols existents.
– Treballar en models d’atenció de circuits adaptats a les diferents realitats dels centres de salut amb la implicació de tots els professionals.
– Potenciar la figura de les TCAE dins aquest circuit.
– Promoció del treball en equip

– Prioritzar el títol d’especialista en MFiC per a qualsevol contractació i opció laboral a l’Atenció Primària.

– Donar valor a les figures de tutors de residents o estudiants amb incentius econòmics i no econòmics.

– Informació a la població sobre la necessitat de fer un ús adequat, respectuós i responsable del servei sanitari.