Suport a l’Àrea de Capacitació Específica en Urgències, Emergències i Cures Pal·liatives

Un cop aprovat el Reial decret 589/2022, de 19 de juliol, en el qual es regulen, entre altres aspectes, els procediments i els criteris per a crear un nou títol d’especialista en Ciències de la Salut o diploma d’Àrea de Capacitació Específica (ACE), des de la semFYC/ IBamFiC sol·licitem poder regularitzar la formació d’aquesta ACE tant d’Urgències i Emergències, com de Cures Pal·liatives.

La constitució d’una Àrea de Capacitació Específica és responsabilitat de les Comissions Nacionals de l’Especialitat, que representen al conjunt de professionals en exercici i s’ocupen del desplegament de les competències perquè la formació s’adapti a necessitats de salut i a l’evidència més actual.
En aquest sentit, des de la semFYC /IBamFiC ja hem contactat amb la Comissió Nacional de l’Especialitat de Medicina Familiar i Comunitària (també amb altres especialitats que han fet el mateix amb les seves respectives Comissions Nacionals d’Especialitat), i donarem suport a la ràpida proposta de constitució d’aquestes ACE.

Com a element de context, destaquem que, en l’actual sistema d’especialitats via MIR, l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària és un dels més i millor reconeguts entre els països de tota Europa. Aquest sistema MIR ens permet comptar amb metges que fins al dia d’avui han pogut desenvolupar les seves vocacions en diferents dispositius: Atenció Primària (tant en mitjans urbà com rural), urgències Extrahospitalàries, Urgències Hospitalàries o Centres de Pal·liatius, entre d’altres, on conviuen totes les vocacions de la Medicina Familiar i Comunitària.

Malgrat que la formació de futurs metges és una de les ‘joies’ del nostre Sistema de Salut, sí que veiem avui necessària una ampliació de la formació (que no representaria un augment de més del 20 %-30 % de les competències actuals) per a aquells professionals que s’hagin de centrar-se en l’atenció a Emergències i Urgències de grau 1 o 2 (pacients que requereixen d’una atenció immediata per estar en risc).

La constitució d’una ACE permet resoldre un bon nombre de reptes als quals haurem de fer front:
• Es tracta d’una ampliació del sistema actual de MIR, que no implica duplicacions i que, per tant, s’ajusta al cost de les necessàries estructures de formació. Assenyalar que la despesa sanitària en docència MIR total de les Comunitats Autònomes, l’any 2020, va ser de 1.214 milions d’euros.
• La constitució d’una ACE permet mantenir un sistema d’atenció basat en un model enriquit de l’actual (Atenció Primària – Hospitalària) sense crear més dispositius que contribueixin a la fragmentació del Sistema, creant superestructures o infraestructures addicionals a les ja
existents.
• El sistema ACE ens dota d’un cos de metges per al futur amb capacitat per a respondre des de diferents dispositius (Urgències, consultes d’Atenció Primària, Cures Pal·liatives, hospitals de campanya), de manera que el model MIR+ACE es converteix en un model de vasos comunicants més resolutiu, amb més mobilitat funcional i versatilitat.

Cal recordar que en la constitució dels hospitals de campanya per a donar resposta a l’epidèmia de Covid es van cobrir, en gran manera, amb metges de Família.

Des de la semFYC/ IBamFiC som fervents defensors d’aquest model perquè entenem que respon a les necessitats de futur dels nostres ciutadans i davant el gran repte que suposa l’envelliment de la nostra població. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, de mantenir-se la tendència demogràfica actual, el grup d’edat més nombrós l’any 2020 són les persones entre 40 i 49 anys, i continuaria sent aquest el 2050 (amb edats d’entre 70 i 79 anys).

En aquest escenari, com a metges de Família i Comunitària que som, visualitzem un augment dràstic del percentatge de persones amb patologies cròniques o de perfil pluripatològic complex. Davant aquesta situació, el Sistema Nacional de Salut haurà de donar resposta amb versatilitat i amb capacitat, mirant les necessitats d’atenció en diferents entorns i assegurant la continuïtat assistencial. El paper de la Medicina de Família és clau i bàsica en aquesta situació.

No hem de menysprear tampoc la possibilitat que en el futur apareguin nous reptes, noves infeccions emergents, i en tal cas, és important remarcar que el Sistema Nacional de Salut compta amb un excel·lent perfil de professionals amb un ampli ventall de competències adquirides en la seva formació com a especialista. Que és imprescindible per secundar i donar resposta a les
necessitats de la població.

Junta Directiva IBamFiC