Problemes de salut mental derivats de l’abús de pantalles

La doctora Elena Muñoz, presidenta de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, va parlar al programa Els Dematins de la pèrdua d’habilitats de comunicació dels joves i adolescents a causa de l’abús de pantalles, que està agreujant els problemes de salut mental en aquesta franja d’edat.


En sintonia amb la semFYC, que ha fet tota una sèrie de recomanacions sobre el paper que té Medicina de Família per fer front en aquest problema, la Dra. Muñoz es va referir al fet que l’Atenció Primària necessita disposar de més temps en les consultes i de continuïtat, per conèixer bé, per exemple, la situació de l’adolescent i la família. De la mateixa manera, digué, cal que en general i des de tots els àmbits tinguem més consciència dels problemes que comporta l’ús excessiu de pantalles, que es va incrementant, i que deriva en problemes de relació, acadèmics o de salut mental.

També va recomanar que quan la família detecta que el jove té problemes escolars, o amb els amics, per massa hores de connexió o de videojocs, hauria de demanar ajut al pediatre o al metge de família, segons pertoqui per edat. En alguns casos greus, afegí, valdria la pena derivar el cas a i abordar-ho d’una manera primerenca, abans que apareguin problemes més seriosos. Canvis en el comportament, com irritabilitat, problemes per poder desenganxar-se del mòbil, és a dir, quan aquest ús dificulta les activitats quotidianes, caldria contactar amb el metge de referència.