Prevenció de consum de tabac en joves

La Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, Ibamfic, participa un any més en el concurs de pòsters i clipmetratges per a la prevenció del consum de tabac en joves als centres educatius de les Illes Balears.


La Direcció General de Salut Pública i Participació, conjuntament amb el Servei de Salut, la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, l’Associació Espanyola contra el Càncer, l’Associació Balear d’Infermeria Comunitària, el Col·legi Oficial d’Infermeria i la nostra Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, ha convocat de nou per al curs escolar 2021-2022 el Concurs de pòsters i clipmetratges relacionat amb la prevenció del consum de tabac en els joves.

L’objectiu del concurs és implicar i fer partícips els joves de les Illes Balears en el
disseny de material gràfic i audiovisual per prevenir el consum de tabac, a partir
de processos de reflexió crítica sobre els riscs derivats del consum de tabac i
afavorint els missatges preventius entre iguals.

Participants
Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres educatius de les Illes
Balears que duguin a terme, en aquest curs escolar, qualsevol activitat
programada de prevenció del consum de tabac amb els alumnes que cursin
educació primària o secundària, en les categories següents:
– Categoria A: alumnat de 5è i 6è d’educació primària.
– Categoria B: alumnat de 1r i 2n d’ESO.
– Categoria C: alumnat de 3r i 4t d’ESO i alumnat de formació professional
bàsica.

S’entén per activitat programada de prevenció del consum de tabac:
– L’aplicació de programes de prevenció del consum de tabac o de
drogodependències i addiccions.
– L’aplicació de programes de promoció d’hàbits saludables.
– La realització d’activitats (tallers, sessions…) destinades a prevenir el
consum de tabac o a promoure habilitats per a la vida.

Tota la informació i documentació