6è Concurs de prevenció del consum de tabac en els joves

Un any més, la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària participa amb la Direcció General de Salut Pública i Participació, conjuntament amb el Servei de Salut, la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, l’Associació Espanyola contra el Càncer i l’Associació Balear d’Infermeria en el Concurs de pòsters i clipmetratges relacionat amb la prevenció del consum de tabac en els joves.


L’objectiu del concurs és implicar i fer partícips els joves de les Illes Balears en el disseny de material gràfic i audiovisual en la prevenció del consum de tabac, a partir de processos de reflexió crítica sobre els riscs derivats del consum de tabac i afavorir els missatges preventius entre iguals.

Participants

Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres educatius de les Illes Balears que apliquin, en aquest curs escolar, qualsevol activitat programada de prevenció del consum de tabac amb els seus alumnes que cursin educació primària o secundària, amb les categories següents:
Categoria A: alumnat de 5è i 6è d’educació primària.
Categoria B: alumnat de 1r i 2n d’ESO.
Categoria C: alumnat de 3r i 4t d’ESO i alumnat de Formació Professional Bàsica.

S’entén per activitat programada de prevenció de consum de tabac:
L’aplicació de programes de prevenció de consum de tabac i/o en drogodependències i addiccions.
L’aplicació de programes de promoció d’hàbits saludables.
La realització d’activitats (tallers, sessions…) destinades a la prevenció del consum de tabac o/i les habilitats per a la vida.

Modalitats del concurs
Hi ha dues modalitats de participació:

Pòsters: Els treballs s’han de presentar de manera individual i tan sols hi pot participar una persona per pòster. En aquesta modalitat de concurs, només poden participar-hi els alumnes de la categoria A i de la categoria B.

Clipmetratges: durada màxima de 2 minuts. Les persones participants han de lliurar les seves propostes de manera grupal (màxim 3 persones). En aquesta modalitat de concurs només poden participar joves de la categoria C.

Presentació dels treballs
El centre educatiu que hi vulgui participar és l’encarregat de fer una primera valoració dels treballs dels seus alumnes que aspiren a presentar-se al concurs. Seguint els criteris de la convocatòria i entre els seus participants, el centre educatiu ha de seleccionar un màxim de 3 pòsters i 3 clipmetratges per participar en el concurs. El centre educatiu ha d’enviar tota la documentació (annexos 1 i 2) i els treballs al correu electrònic del Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB) de la Direcció General de Salut Pública i Participació: pladrogues@dgsanita.caib.es Indicant a l’assumpte: <Concurs de pòster i clipmetratges de prevenció del consum de tabac>

Veure tots els requisits

Web del concurs