Oposició frontal i absoluta al RDL 29/2020

La IbaMFIC, conjuntament amb totes les societats federades que integren la SemFYC, reitera la seva oposició al Decret que permet contractar professionals sense cap especialitat (o amb formació no homologada) per treballar com a Metges/ses de família al Sistema Nacional de Salut (SNS).

Aquest decret, a més a més, permet mobilitzar professionals mèdics i d’infermeria entre diferents nivells assistencials i entre diferents centres sanitaris. Ambdues mesures, de ser aplicades per les comunitats autònomes, suposarien un atac destructiu contra l’Atenció Primària, la longitudinalitat, la qualitat de l’atenció, les condicions laborals i formatives dels nostres especialistes. D’aquesta manera, el MIR ja no fa falta, i qualsevol profesional pot ser obligat a treballar en un altre nivell assistencial per “necessitats urgents”.

Amb aquest decret s’elimina l’obligatorietat de tenir una formació especialitzada per poder treballar al SNS, que és quelcom vigent a tota Europa. És a dir, s’elimina la garantia de qualitat i seguretat per als pacients i usuaris, que queden ara totalment desprotegits, amb la possibilitat de ser atesos per personal sense formació.

També El Foro de Médicos de Atención Primaria, i per tant, tota la professió, ha manifestat el seu absolut rebuig en un comunicat. I els sindicats mèdics han convocat mobilitzacions contra aquesta mesura.
Aquest decret, que veim propi d’un estat totalitari, perquè anul·la a cop de BOE els drets dels professionals i dels pacients, creim que ha de ser liquidat a nivell judicial, per desproporcionat, arbitrari i perillós.