Per què falten professionals de l’Atenció Primària?

La presidenta de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, la Dra. Elena Muñoz, ha defensat avui al programa Els Dematins d’IB3 el paper de la Medicina de Família i s’ha referit a la situació de sobrecàrrega de feina que pateixen els professionals d’Atenció Primària, per nombre de visites i per l’excessiva tasca burocràtica, una situació agreujada per la covid-19.

La pandèmia, ha dit la doctora Muñoz, ha posat damunt de la taula la manca de professionals d’Atenció Primària, metges i infermeria, que pateix el nostre país, un problema, que ve d’enrere, ha precisat. A Espanya hi ha més de 40 facultats de Medicina i cada any acabarien suficients metges per atendre aquesta demanda, però al procés de formació per especialitzar-se, el MIR, no absorbeix tots els metges que calen perquè no hi ha prou places aquí de metges de família.

En aquest sentit, ha afegit que “formem suficients metges que acaben cada any a les facultats espanyoles, però no hi ha places MIR per a tots els què acaben, i dins de la convocatòria MIR no hi ha totes les places de Medicina Familiar i Comunitària (MFiC) que es necessiten”. A més, “quan escullen plaça MIR, molts metges no trien MFIC, perquè saben que encara que tindran feina assegurada, les condicions professionals a l’Atenció Primària a vegades són molt dures, i ara més amb la covid-19”.

Els MIR de MFiC quan acaben, estan molt bén formats, i molt considerats arreu del món. Tenen moltes sortides professionals a part de l’Atenció Primària (Urgències hospitalàries, cures pal.liatives, 061 i emergències, hospitals sòcio-sanitaris, gestió, etc.) o també poden marxar a treballar en Atenció Primària d’una altra comunitat o d’un altre país. Per això, ha afegit, hem de millorar les condicions laborals i professionals dels metges de família, perquè vulguin quedar-se a treballar en Atenció Primària;  hem de millorar l’organització per descarregar els metges de tasques que no els pertoquen i hem d’oferir condicions flexibles per tal d’optimitzar els recursos humans dels quals disposem. I ha afegit: “Si volem tenir més metges de família, hem de fer més atractiva l’Atenció Primària.

La càrrega de feina administrativa és molt superior a altres serveis assistencials, i se suma a la dels metges i metgesses amb un nombre molt alt de pacients i de visites per atendre cada dia. Una situació que ha empitjorat la covid-19, amb consultes telefòniques i seguiment de pacients, consultes presencials i domiciliàries. Aquest col·lectiu també es dol de no poder dedicar el seu temps a tasques com la investigació per a la realització i promoció professional.

Veure vídeo