Jornada d’Actualització en Medicina de Família, Update 2019

Aquest és el programa de la Jornada d’Actualització en Medicina de Família, Upddate 2019, organitzada per la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, Ibamfic, i l’Acadèmia Mèdica Balear.

La XIV Jornada d’Actualització en Medicina, Update 2019, es celebrarà el dia 11 de desembre al Col·legi de Metges de les Illes Balears, a Palma.

La trobada ofereix els darrers avenços en un ventall de malalties d’alta prevalença o que generen problemes importants, de manera especial, a l’Atenció Primària.

Es donaran a conèixer els resultats dels estudis més recents, la relació entre els aspectes de la investigació bàsica o de la medicina hospitalària i les seves aplicacions a la clínica diària. I es crearà un espai per discutir la disponibilitat de les noves estratègies terapèutiques, tant des de la perspectiva d’Atenció Primària com de l’especialista hospitalari.

PROGRAMA
Dimecres 11 de desembre 2019

Acte inaugural (16:45-17:00 h)

  • Dra. Elena Muñoz, Presidenta de la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, ibamfic.
  • Dr. Jordi Reina, President de l’Acadèmia Mèdica Balear.
  • Dra Manuela Garcia Romero, Presidenta del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears.
  • Dra. Margarita Servera Gornals, Subdirectora d’Atenció Primària i Atenció a les Urgèncias Extrahospitalarias del Servei de Salut de las Illes Balears.

Evidències en tractament fisioterapèutic per a les patologies més prevalente (17:00-18:00 h)

  • Dr. Manuel Sarmiento, Metge de Família. Cap d’Estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària. Membre del Grup d’Activitat Física i Nutrició de Ibamfic.
  • Dra. Naimah Koulaimah, Cap de Servei de Rehabilitació de l’Hospital Son Espases.

Evidències en diagnòstic i tractament de la osteoporosis (18 a 19 h)

  • Dra. Cristina Vidal, Metgessa de Família de la UBS de Alaró. CS Es Raiguer.
  • Dr. Antoni Juan, Cap de Servei de Reumatologia de l’Hospital Son Llatzer.

Maneig conservador de la malaltia renal crònica avançada (19 a 20 h)

  • Dra. Escarlata Angullo. Metgessa de Família CS Escola Graduada. Coordinadora del Grup de Diabets de Ibamfic Coordinadora del grup ERC 1-3 de l’Estratègia de la MRC de les Illes Balears.
  • Dr. Juan Buades. Cap de Servei de Nefrologia de l’Hospital Son LLatzer.

INSCRIPCIÓ 

Les inscripcions s’han de fer efectives abans del 10 de desembre per correu electrònic a la següent adreça:  ibamfic@ibamfic.org

Indicant: Nom i llinatges, DNI i lloc de treball.

MATRÍCULA
L’assistència a la Jornada és gratuïta. El nombre màxim de places és de 65, i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.

Els socis i les sòcies de Menorca i Eivissa poden assistir a la jornada fent el seguiment del programa per videoconferència des de les respectives seus del Col·legi de Metges de les Illes Balears.

Sol·licitada l’acreditació a la Comissió de Formació continuada.

IDIOMA
La Jornada es farà en Castellà i Català, en funció del ponent.

SEU DE LES JORNADES
Saló d’Actes del Col.legi de Metges de les Illes Balears.
Passeig Mallorca, número 42, de Palma.

UpdateIbamfic2019Pdf