I Jornada de Tabaquisme d’AP de Mallorca

El 9 de febrer de 2018 es celebra la primera Jornada de tabaquisme a Mallorca, organitzada per la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. L’acte compta amb professionals pioners a nivell nacional  en el control del tabaquisme.

Durant la jornada es parlarà del paper dels professional d’atenció primària davant el pacient fumador (taula 1). Comptarem amb la presencia del Dr. Eugeni Bruguera Cortada,  qui ens parlarà de l’estudi Evaluating Adverse Events in a Global Smoking Cessation Study (EAGLES), publicat al Lancet, sobre l’eficàcia del tractament farmacològic per deixar de fumar.

El tabac i els danys a tercers tindrà un paper important a la jornada (taula 2).
L’estudi finançat ÉVICT, del “grupo de trabajo para el estudio y abordaje de políticas de control del policonsumo de cannabis y tabaco en España” presentat per Joseba Zabala Galán actualitzarà els coneixements sobre el policonsum de cànnabis i tabac.

Així mateix, es parlarà de la situació del tabaquisme a les Illes Balears i de les accions realitzades a AP de Mallorca per lluitar contra el tabaquisme. La GAP Mallorca col·labora amb la DGSPiP en la lluita contra el tabaquisme i durant l’acte es presentaran dades epidemiològiques sobre el tabaquisme a les I.Balears, que ens ha facilitat la DGSPiP.

Amb la constitució de la CT de formadors i assessors amb tabaquisme d’AP de Mallorca s’ha iniciat una línia de formació i assessoraments als equips d’atenció primària amb l’objectiu d’impulsar la lluita contra el tabaquisme en el marc de l’atenció primària de salut.

Nota de Premsa I Jornada Tabaquisme AP Mallorca