XII Jornades d’Actualització en Medicina, Update 2017

Les XII Jornades d’Actualització en Medicina, Update 2017, organitzades conjuntament per la Ibamfic i l’Acadèmia Mèdica Balear, es celebraran el proper dia 14 de desembre al Co·legi de Metges de les Illes Balears, a Palma.

Aquestes Jornades pretenen oferir els darrers avenços en un ventall de malalties. Totes elles son patologies d’alta prevalença o que generen problemes importants, de manera especial al marc de l’assistència primària. Es tracta de donar a conèixer els resultats dels estudis més recents, mostrar la relació entre els aspectes de la investigació bàsica o de la medicina especialitzada i les seves aplicacions a la clínica diària i, finalment, discutir la disponibilitat de les noves estratègies terapèutiques tant des de la perspectiva de l’especialista hospitalari com del metge d’atenció primària.

PROGRAMA

Dijous 14 de desembre

16:45-17:00: Acte inaugural
Dr. Juli Fuster, Director General del Ib-Salut
Dr. Jordi Reina, President de l’ Acadèmia Mèdica Balear
Dra. Elena Muñoz, Presidenta de la Societat Balear de Medicina
Familiar i Comunitària

17:00-17:50 Deprescripció y criteris STAR/STOP
Dra. Eugenia Carandell. Metge de Familia. Membre del GdT de ús racional del
medicament de Ibamfic.
Dra. Catalina Barceló. Servei de Farmàcia. Hospital Universitario Son Espases.

17:50-18:45 Documents de voluntats anticipades y planificació anticipada de cures en pacients crònics. Dra. Sílvia Vega. Metge de Familia. Membre del GdT de Bioética de Ibamfic.
Dr. Joan Santamaria. Metge de Paliatius. Hospital General.

18:45-19:00 Descans

19:00-20:00 Recomanacions de No fer. Dra. Mar Vidal. Metge de Família. Membre del GdT de ús racional del Medicament de Ibamfic.
Dr. Manuel del Río. Metge Internista. Hospital Universitari Son Espases.

NORMES D’ INSCRIPCIÓ I MATRICULA
Les inscripcions s’han de fer efectives abans del 12 de desembre per correu electrònic a la següent adreça: ambalear@academia.cat

Indicant:
Nom
Llinatges
DNI
Lloc de Treball

MATRÍCULA
Les Jornades son de caràcter gratuït.
El nombre màxim de places és de 65 i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.

Els socis i sòcies de Menorca i Eivissa poden assistir a la jornada fent el seguiment del programa per videoconferència des de les respectives seus del Col·legi de Metges.

(Sol·licitada l’acreditació a la Comissió de Formació continuada)

IDIOMA
Les Jornades es faran en Castellà i Català , segons el ponent

SEU DE LES JORNADES
Saló d’Actes del Col.legi de Metges de les Illes Balears.
Passeig Mallorca 42 de Palma.

Update 2017, Programa en PDF