Normes de Col·laboració amb la indústria farmacèutica

1. Els​ ​continguts​ ​i​ ​els​ ​docents​ ​de​ ​les​ ​activitats​ ​formatives​ ​seran​ ​decidits​ ​i​ ​escollits​ ​per la​ ​Ibamfic​.
2. Els​ ​projectes​ ​de​ ​recerca​ ​i​ ​els​ ​seus​ ​autors​ ​seran​ ​aprovats​ ​per​ ​la​ ​Ibamfic. 
3. Els​ ​acords​ ​globals​ ​quedaran​ ​reflectits​ ​en​ ​un​ ​contracte​ ​signat​ ​per​ ​les​ ​dues​ ​parts.
4. Els​ ​acords​ ​globals​ ​seran​ ​per​ ​un​ ​període​ ​màxim​ ​de​ ​tres​ ​anys,​ ​renovables.
5. Els​ ​contractes​ ​de​ ​col·laboració​ ​amb​ ​la​ ​indústria​ ​farmacèutica​ ​seran​ ​publicats​ ​a​ ​la web​ ​de​ ​la​ ​Ibamfic​.
6. No​ ​es​ ​permetrà​ ​la​ ​promoció​ ​directa​ ​de​ ​productes​ ​farmacèutics​ ​en​ ​cap​ ​activitat de​ ​la​ ​Ibamfic​.
7. Els​ ​laboratoris​ ​col·laboradors​ ​podran​ ​promocionar​ ​la​ ​seva​ ​imatge​ ​corporativa​ ​​ ​en un​ ​espai​ ​acordat​ ​amb​ ​els​ ​organitzadors​ ​de​ ​l’activitat,​ ​però​ ​en​ ​cap​ ​cas​ ​dins​ ​les sales​ ​o​ ​aules​ ​on​ ​es​ ​realitzen​ ​activitats​ ​científiques​ ​organitzades​ ​per​ ​la​ ​Ibamfic​. 
8. Les​ ​inscripcions​ ​dels​ ​socis​ ​a​ ​les​ ​activitats​ ​formatives​ ​seran​ ​gestionades​ ​directament per​ ​la​ ​secretaria​ ​de​ ​la​ ​ibamfic​.
9. Les​ ​retribucions​ ​als​ ​docents​ ​de​ ​les​ ​activitats​ ​formatives​ ​seran​ ​gestionades directament​ ​per​ ​la​ ​secretaria​ ​de​ ​la​ ​Ibamfic​.
10. Els​ ​Grups de Treball​ ​de​ ​​la​ ​​Ibamfic​ ​que​ ​organitzen​ ​activitats​ ​formatives​ ​en​ ​col·laboració​ ​amb indústria​ ​​poden​ ​fer-ne​ ​difusió​ ​tant​ ​a​ ​socis​ ​com​ ​altres​ ​professionals,​ ​sense​ ​logo i​bamfic​ ​si​ ​posen​ ​logos​ ​dels​ ​laboratoris.​ ​Serà​ ​el​ ​propi​ ​Grup​ ​qui​ ​convida​rà​​ ​a​ ​assistir a​ ​l’activitat. 
11. En​ ​aquestes​ ​activitats​ ​(punt​ ​10)​ ​la​ ​IBamfic​ ​decidirà​ ​si​ ​en​ ​fa​ ​difusió​ ​o​ ​no,​ ​segons els​ ​continguts,​ ​a​ ​la​ ​seva​ ​pàgina​ ​web​ ​i​ ​mitjans​ ​habituals,​ ​amb​ ​un​ ​enllaç​ ​extern.
12. No​ ​es​ ​permetrà​ ​la​ ​presència​ ​física​ ​de​ ​representants​ ​dels​ ​laboratoris​ ​dins​ ​les​ ​sales o​ ​aules​ ​on​ ​es​ ​realitzen​ ​activitats​ ​científiques​ ​organitzades​ ​per​ ​la​ ​Ibamfic.