Resultats enquesta: Estas d’acord que les Illes Balears tinguin una Facultat de Medicina?

respuesta encuesta.001 c35fc

En els últims mesos ha tornat a sortir el debat sobre la possibil·litat que la nostra comunitat autònoma tingui una Facultat de Medicina. Varies associacions s’han declarat clarament a favor d’aquest projecte però altres, com alguns partits polítics, han mostrat una opinió contrària.

A la Junta Directiva se’ns va demanar que la Ibamfic dones suport al projecte de tenir una Facultat de Medicina però no va haver un acord unànime. Per això, el passat mes de juliol es va enviar una enquesta per correu-e a tots els socis demanant la seva opinió sobre aquesta qüestió:

Estàs d’acord que les Illes Balears tinguin una Facultat de Medicina?

Resultats. Tassa de resposta del qüestionari:25%. Enquestes: 92. El 33 % dels enquestats està a favor de tenir una Facultat de Medicina, el 37% està en contra y el 30,4% te dubtes sobre aquest projecte.

Gràfic 1. Resultats de la pregunta

respuesta encuesta.001 c35fc

 

 

 

 

 

 

Els principals motius a favor i en contra de tenir una facultat de medicina son:

a favor.001 c9ca2 a favor.002 4ebdb

Conclusions.

La baixa tassa de respostes impedeix que es pugui donar una validesa al resultat d’aquesta enquesta. De totes maneres, aquest baix percentatge de resposta també es podria interpretar que el tema de la Facultat de Medicina desperta poc interés entre els socis.

Si es més interessant quan s’analitzen els diferents motius , a favor i en contra , que podria reflectir una tendència en futures consultes.

Encara que es reconeix que tenir una Facultat de Medicina es una oportunitat per a millorar la docència, la formació i la recerca dels professionals, evita els desplaçaments dels alumnes de Mallorca a fora de l’illa i pot donar prestigi als professionals i al Sistema Balear de Salut, encara queden dubtes de la qualitat del projecte, del cost econòmic que suposarà i, sobre tot, de la idoneïtat d’implantar una facultat de medicina en els actuals temps de crisis. L’opinió que existeix un excessiu número d’alumnes de medicina i de Facultats a l’Estat Espanyol es un altra argument en contra de posar en marxa aquesta iniciativa.

Seria interessant que altres organitzacions, com el Col·legi de Metges o la pròpia administració sanitària ,fessin una consulta a tots els professionals sanitaris per a conèixer la seva opinió i confirmar aquests resultats sobre si la nostra comunitat ha de tenir o no una Facultat de Medicina.