18 de novembre. Dia Europeu per l’us prudent dels antibiòtics

Avui dia 18 de novembre es celebra el dia Europeu per l’ús prudent dels antibiòtics. En aquests enllaços hi trobareu tota la informació:

— Campaña ECDC: Logo general: http://ecdc.europa.eu/en/eaad/PublishingImages/EAAD_logo_ES.pdf

Gráficos informativos (en inglés):http://ecdc.europa.eu/en/eaad/Pages/EAAD2013-multimedia-news-release-infographic.aspx

Twitter:  https://twitter.com/EAAD_EU;  @ECDC_EU;   https://twitter.com/ECDC_EU Facebook: https://www.facebook.com/EAAD.EU

DEA, general: http://ecdc.europa.eu/es/eaad/Pages/Home.aspx

Mensajes principales, público en general:http://ecdc.europa.eu/es/eaad/antibiotics/Pages/messagesForPublic.aspx

Mensajes clave para el público en general sobre automedicación con antibióticos (2014): http://ecdc.europa.eu/es/eaad/Pages/antibiotics-self-medication-key-messages-general-public.aspx

Carteles Automedicación con Antibióticos (2014):

http://ecdc.europa.eu/es/eaad/Documents/EAAD-2014-antibiotics-self-medication-poster-1-1ES.pdf

http://ecdc.europa.eu/es/eaad/Documents/EAAD-2014-antibiotics-self-medication-poster-1-3ES.pdf

http://ecdc.europa.eu/es/eaad/Documents/EAAD-2014-antibiotics-self-medication-poster-2-1ES.pdf

http://ecdc.europa.eu/es/eaad/Documents/EAAD-2014-antibiotics-self-medication-poster-2-2ES.pdf

http://ecdc.europa.eu/es/eaad/Documents/EAAD-2014-antibiotics-self-medication-poster-2-3ES.pdf

Médicos de atención primaria: http://ecdc.europa.eu/es/eaad/Pages/ToolkitsPrimaryCarePrescribers.aspx

Médicos de hospital:http://ecdc.europa.eu/es/eaad/Pages/ToolkitsHospitalPrescribers.aspx

Listas verificación: http://ecdc.europa.eu/es/eaad/Documents/Hospital%20-%20Checklist_ESP.pdf

Bacterias multiresistentes amenaza para la salud:http://ecdc.europa.eu/es/eaad/Documents/Hospital%20-%20Advertorial_ESP.pdf

Resistencias: hechos y cifras: http://ecdc.europa.eu/es/eaad/Documents/Hospital%20-%20Factsheet_ESP.pdf

Videos youtube (versión corta y larga)

http://www.youtube.com/watch?v=wrVvsvWEzCs&index=27&list=PL7X6T30850OhOrCQy4ck7RizVuw2hWTTE

http://www.youtube.com/watch?v=nLP6PIAikMw&index=28&list=PL7X6T30850OhOrCQy4ck7RizVuw2hWTTE

Relatos de pacientes:http://ecdc.europa.eu/es/eaad/Pages/Patient-Stories.aspx