Forum de Recerca en Atenció Primària

El proper dia 26 de juny tindrà lloc el Forum de Recerca en Atenció Primària organitzada per les tres societat científiques (SEMFYC; SEMERGEN i SEMG).

jornada.investigacion

Aquesta jornada està oberta a tots aquells professionals interessants en la recerca o be que ja treballin en algún projecte.

Tota la informació la teniu disponible aquí.