Comunicat de la Ibamfic davant la contractació de metges substituts i interins

La Ibamfic vol expressar la seva preocupació per les irregularitats en la contractació de metges substituts en Atenció Primària.

desacuerdo

Els nous Metges de Família que han acabat l’especialitat als darrers anys tenen poques sortides laborals. En la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca no s’ha convocat cap examen d’interins des de l’any 2006, i per la borsa es té en compte la nota del examen del darrer concurs oposició (abril 2010). En la Gerència de Menorca, la borsa de metges substituts per Atenció Primària no
s’obre des de 2009, i a Eivisssa des de 2011.

Els metges especialistes en Medicina Familiar i Comunitària tenim una formació i unes competències específiques i necessàries per l’atenció primària (salut comunitària, atenció a la família, al pacient crònic i domiciliari, etz). Per tant, igual que només un especialista en cardiologia pot treballar com a cardiòleg, els metges de família no sóm substituïbles per altres metges sense la nostra especialitat.

La legislació actual (Real Decreto 853/1993, RD 1753/1998 i altres) defineix com a requisit  imprescindible que els professionals ostentin el títol d’especialista en MFiC per poder treballar en places de Metge de Família al Sistema Nacional de Salut. Per tant, exigim a les diverses Gerències de l’IbSalut que no contractin metges sense l’especialitat de medicina familiar i comunitària com a metges d’equip d’atenció primària o com a metges d’urgències de primària mentre hi hagi metges de família amb l’especialitat que estiguin
a l’atur.

Comunicat en castellà

Palma, març de 2013