Acord entre semFYC i Farmaindustria per a promoure la investigació i la difusió del coneixement

La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària i FARMAINDUSTRIA han signat fa uns dies, un conveni de col·laboració amb el qual pretenen promoure la investigació i difusió del coneixement en l’àmbit de l’Atenció Primària (AP).
 
Llegiu-ne  més La cooperació científica i tècnica entre ambdues entitats servirà per impulsar la transparència del coneixement en la farmacoteràpia, els medicaments, la investigació biomèdica i en la gestió dels serveis sanitaris, des d’una perspectiva professional i independent, basada en els principis ètics i deontològics.
Els professionals d’AP i la indústria farmacèutica col · laboraran així en la realització d’estudis clínics, en l’organització de jornades, fòrums i trobades professionals adreçats a aquests facultatius, així com en qualsevol tipus d’acció que contribueixi a assolir aquests objectius. Per a això, FARMAINDUSTRIA donarà suport al desenvolupament d’iniciatives, la consultoria, la formació o investigació, en els diferents àmbits del medicament, així com d’accions dirigides a la millora de la competència professional i de la qualitat assistencial.
Aquest acord també contempla la participació d’ambdues organitzacions en la difusió de les comunicacions en matèria de farmacovigilància que, d’acord amb la legislació vigent i conforme al contingut acceptat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) han de ser enviades pels laboratoris als metges interessats.
Per al’execució i el seguiment d’aquest conveni de col · laboració, que tindrà almenys una durada de dos anys, s’ha creat una Comissió Paritària de Seguiment que comptarà amb dos representants de cadascuna de les parts, designats pels seus respectius òrgans directius.