Canvi de Vocal per Eivissa i Formentera en la Junta Directiva

A la última reunió de la Junta Directiva de la SBMFIC va estar present en Juan Antonio Chumillas que substitueix a l’anterior Vocal per Eivissa i Formentera , Carolina Marí.

Li agraïm tota la feina i el temps que li ha dedicat a la Societat i li desitgem el millor en la seva tasca professional i personal.

Gràcies Carol,