Comunicat de la semFYC sobre la creació de l’especialitat d’urgències

En relació a la creació d'una especialitat d'Urgències i Emergències a Espanya, la semFYC i les societats federades  que hi formen part , manifesten el següent:

Donem suport a la creació d'una especialitat d'Urgències i Emergències multidisciplinar, amb accés a la mateixa només després d'haver realitzat prèviament l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna o Medicina Intensiva, tal com es recull en l'esborrany de " Projecte de Reial Drecreto pel qual es creen nous títols d'especialista i s'actualitza el sistema formatiu de determinades especialitats en Ciències de la Salut ", presentat fa poques setmanes pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat

 

• Donem suport a la creació d'una via accessòria i transitòria d'accés al títol de l'especialitat per a aquells professionals que acreditin l'adquisició de competències en Urgències-Emergències i un mínim d'anys d'exercici.

• Impulsant aquesta iniciativa defensem el caràcter multiprofessional que té l'atenció a les urgències i una formació mèdica de postgrau que, garantint la qualitat de l'assistència, s'adapti de manera flexible als diferents perfils professionals i personals, escenaris clínics, necessitats del mercat laboral i dels Serveis Públics i Privats de Salut.

Us animem a donar suport aquesta iniciativa, que reconeix el nostre perfil de capacitació professional i que sens dubte és positiva per als metges de família, metges residents en Medicina de Família i Comunitària, per a l'organització i sostenibilitat econòmica dels serveis sanitaris i per als ciutadans en general.

Felicitem i donem suport als companys / es que actualment desenvolupen la seva activitat atenent urgències i emergències en Centres de Salut, Consultoris locals, punts d'atenció continuada, Serveis d'Urgències extra i intrahospitalaris i resta de Serveis Hospitalaris, per la qualitat de l'atenció que ja presten als ciutadans. Creiem que amb aquesta iniciativa s'obren noves oportunitats per al vostre desenvolupament professional i us animem a aprofitar-les un cop aprovat el Reial Decret.

Seguirem treballant en la defensa de l'estabilitat laboral dels qui treballen a Urgències, la seva formació i la contractació d'especialistes qualificats en tots els àmbits de desenvolupament de la Medicina Familiar i Comunitària.