2583 metges de família espanyols s’autoavaluen el seu estat de salut

L’estudi CHABS descriu la salut cardiovascular autopercebuda per aquests professionals i valora els factors sociosanitaris que els influeixen
• Un 65% considera que el seu estat de salut en general és bo
• Tot i que presenten una menor prevalença de factors de risc cardiovascular que la població general, un 12% són hipertensos, un 13% fumen, 19% tenen el colesterol elevat i 43% presenta sobrepès o obesitat.
• La manca de descans i el sedentarisme són els hàbits no saludables més declarats, sobretot entre les dones i els metges de menys de 41 anys d’edat
• Les condicions laborals i professionals influeixen significativament en el seu estat de salut, sobretot el nombre d’hores de treball, l’excés de càrrega assistencial i les tasques burocràtiques
• Una mala salut del professional es tradueix en un increment dels errors mèdics, en una major derivació a altres especialistes, en la modificació dels criteris terapèutics i en l’absència de comunicació amb el pacient


2583 metges d’Atenció Primària espanyols han participat en l’estudi CHABS (1) que descriu la salut cardiovascular autopercebuda per aquests professionals i valora els factors sociosanitaris que els influeixen. Les dades de l’enquesta es van presentar en l’últim Congrés de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC), celebrat el juny a Saragossa.
Per al doctor José Ramón Banegas, coordinador de l’estudi i catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat Autònoma de Madrid, “conèixer la salut dels metges d’AP i, en concret, el seu perfil de risc cardiovascular és un fet rellevant a causa de la manca d’informació prèvia al nostre país. Addicionalment, la salut cardiovascular dels metges pot tenir un impacte directe en la dels seus pacients, a través de diferents interaccions, pot influir per exemple en la intensitat i freqüència amb què s’apliquen les intervencions preventives en la pràctica diària. Com es posa de relleu en aquest estudi, sovint ens veiem afectats per condicions laborals i professionals que poden portar a la frustració, esgotament emocional i físic, distanciament de la nostra tasca com a metges, i fins i tot pèrdua d’autoestima“.
L’enquesta CHABS-Avaluació de la salut cardiovascular, entorn sociosanitari i conductes preventives dels metges d’AP dels centres de salut de l’SNS-, s’ha realitzat en una mostra de 2.583 metges d’AP de tot Espanya, amb una mitjana de edat de 45 anys. Prop del 80% tenien més de 10 anys d’exercici professional i el 53% eren dones.
La presència de factors de risc cardiovascular (RCV) és relativament baixa si es compara amb la de la població general.La majoria no presentava cap factor de RCV o només un, sent el més comú el tenir antecedents familiars. Un 34.7% tenia sobrepès i un 8.4% obesitat, xifres menors a la prevalença de la població general. El 42.3% va declarar no tenir cap hàbit no saludable. El descans insuficient (23.8%) i el sedentarisme (22.6%) van ser els hàbits no saludables que més es van registrar.
“En general”, apunta el doctor José M. Llops, coordinador del Grup de Malalties Cardiovasculars de semFYC “hi ha una percepció per part dels metges de portar un estil de vida més o menys saludable, en el que influeix molt la personalitat, els propis coneixements mèdics, el nivell cultural i la formació. En menor mesura també influeix veure cada dia pacients en situacions de risc “.
Tabaquisme
Un 13.3% dels metges estudiats va referir ser fumador actiu. Tot i que aquesta xifra és clarament inferior a la població general comparable a Espanya (35%), i també a la del propi col.lectiu mèdic 15 anys enrere (més del doble que ara), la dada obtinguda és significativament més alt que el dels metges de altres països del nostre entorn, el que suggereix que hi ha encara camí per recórrer. Aquest hàbit està més arrelat en metges de més de 50 anys. Per contra, les dones i sobretot els joves (menors de 41 anys) són els que menys fumen o no han fumat mai. La intensitat entre els que fumen és alta, ja que es registra una mitjana de 12.7 cigarrets / dia i porten una mitjana de 28/03 anys fumant. D’altra banda, crida l’atenció que només un 46% ha intentat deixar-ho, i un 58% refereix que li resulta difícil o molt difícil abandonar aquest hàbit.
Autodiagnòstic i recomanacions als pacients
En general, els metges van declarar no anar a un col lega quan es troben malalts, sobretot en el cas dels més joves.Els majors de 50 anys, per contra, consulten a un company amb més freqüència. El 56% es interlocutòria diagnostica i es auto prescriu un tractament sempre o gairebé sempre.
La majoria dels metges d’AP es considera coherent amb el que recomana als seus pacients i creuen que això es tradueix en un millor compliment i adherència als tractaments i intervencions preventives, incrementa la credibilitat del professional i fomenta el tracte i relació amb els pacients .
“Quan el pacient percep que hi ha coherència entre les recomanacions del metge i el que ell mateix practica en la seva vida diària, confia més en el professional, la qual cosa redunda en un major compliment de les recomanacions preventives i terapèutiques”, comenta el doctor Llops.
Factors condicionants en la seva mala salut
L’estrès o la càrrega assistencial influeixen negativament en la salut del metge, fet que repercuteix en l’eficiència del seu treball i, en conseqüència, en la qualitat assistencial que reben els pacients. “Això es pot manifestar en el deteriorament del tracte personal i humà amb els pacients, en la falta d’atenció i concentració en la solució dels problemes clínics, etc. En l’estudi, el grau d’estrès resultar ser significativament més gran entre les dones i en les edats entre 41 i 51 anys i en aquells amb més càrrega de treball i nombre de pacients / dia “, conclou aquest expert.


Banegas JR,Lobos JM,Llisterri JL,Gamarra J. Autopercepción de la salud cardiovascular de los médicos de atención primaria. Estudio CHABS. Med Clin  2011; 137:262-8 http://www.elsevierinstituciones.com/ei/ctl_servlet?_f=1012&id_articulo=90025200